Petycja o utworzenie drugiej specjalizacji tj. ,,Kadra kierownicza organów ochrony prawa"

W związku ze stworzeniem jednej specjalizacji na kierunku kryminologia studia II stopnia bez możliwości wyboru przez studentów, zwracamy się z prośbą o utworzenie drugiej specjalizacji tj. ,,Kadra kierownicza organów ochrony prawa" lub zmianę aktualnie wybranej tj. ,,Kurator" na wspomnianą już i pominiętą ,,Kadrę kierowniczą (...)". 


Natalia Jabłońska    Skontaktuj się z autorem petycji