Petycja o utworzenie filii Poczty Polskiej w obrębie osiedla Wilno w Warszawie

Warszawa, 31.03.2021

Mieszkańcy Osiedla Wilno  

 

Centrala Poczty Polskiej S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa    

 

Szanowni Państwo!

Z dniem 01.03.2021 została zlikwidowana agencja pocztowa przy ul. Zamkowej 3. Tym samym obsługę naszego osiedla, zamieszkałego przez około 10 tysięcy mieszkańców, oraz innych okolicznych ulic przejął UP Warszawa 4 przy ulicy Targowej 73.

W 2015 roku Poczta Polska wygrała konkurs na operatora narodowego na lata 2016–2025. Od operatora narodowego wymagane jest posiadanie określonej liczby placówek pocztowych i centrów rozdzielczych: urzędów, filii, agencji pocztowych. Zgodnie z przepisami unijnymi, w przypadku miast jedna stała placówka musi przypadać na 6 tys. mieszkańców. Osiedle Wilno i okoliczne ulice spełniają ten wymóg z dużym naddatkiem. Osiedle również stale się rozrasta i z każdym rokiem przybywa nam mieszkańców.  

Obecnie wyprawa na pocztę i odbiór awizowanej przesyłki przez naszych mieszkańców wiąże się z podróżą do innej dzielnicy i – ze względu na duże obciążenie i szeroki zakres zadań UP na ul .Targowej 73 – nierzadko czekaniem w długiej kolejce.  

Jako mieszkańcy wierzymy, że nasza prośba zostanie poważnie potraktowana i w finale pozytywnie rozstrzygnięta.  

W imieniu mieszkańców  

 

W załączeniu:

1. lista podpisów  

 

DW:

Jacek Sasin, Minister aktywów państwowych

Jacek Oko, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej


Marta Elas, Stowarzyszenie Mieszkańców Za Torami    Skontaktuj się z autorem petycji