Petycja o utworzenie OKW w Maladze w wyborach parlamentarnych 15. października 2023

Szanowni Państwo,

      Jako obywatele polscy przebywający lub mieszkający w Andaluzji, zwracamy się do Państwa w sprawie dla nas kluczowej - poszanowania praw wyborczych wszystkich Polek i Polaków, bez względu na ich poglądy i miejsce zamieszkania.  

      Zgodnie z art. 32. Konstytucji RP: "Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny".     

      Niezależnie od miejsca i czasu pobytu za granicą, wszyscy jesteśmy polskimi obywatelami i oczekujemy, że państwo polskie uszanuje zagwarantowane konstytucyjnie prawo każdej Polki i każdego Polaka do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Apelujemy o stworzenie Obwodowej Komisji Wyborczej w Maladze, by zaspokoić potrzeby głosujących w Andaluzji. Zgodnie z art. 14 Kodeksu Wyborczego, obwody dla obywateli polskich za granicą tworzy się, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jest możliwość przekazania wyników głosowania do właściwej komisji.  Według danych z hiszpańskiego Narodowego Instytutu Statystyki ze stycznia 2022r. w Andaluzji na stałe mieszka prawie 6 tys Polek i Polaków.        

      Nam, Polakom mieszkającym poza granicami kraju, leży na sercu Polska i jej los. Bez względu na to, kto w danym momencie sprawuje rządy, swoją pracą i działalnością społeczną staramy się jak najlepiej Polsce służyć. Mimo że mieszkamy poza krajem, pozostajemy częścią polskiego społeczeństwa.        

      Wierzymy, że Parlament i Prezydent Rzeczypospolitej uszanują prawa konstytucyjne Polek i Polaków za granicą i umożliwią wszystkim chętnym udział w wyborach odbywających się w ich rodzinnym kraju. 

      Apelujemy, by utworzono Obwodową Komisję Wyborczą w Maladze w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 15. października 2023 roku

Z poważaniem,

Barbara Zakrzewska


Barbara Zakrzewska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Barbara Zakrzewska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...