Petycja o windę i podjazd dla niepełnosprawnych w LOI w K-K.

My, niżej podpisani, pragniemy zwrócić się z prośbą do Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu o wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdu przy drzwiach wejściowych.

Uważamy, iż ta szkoła powinna być bardziej przystosowana do przyjęcia uczniów niezdolnych do np. wejścia po schodach. Budynek zdecydowanie uniemożliwia osobie niepełnosprawnej swobodne przemieszczanie się. Mając w szkole do pokonania 3 piętra, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim dostanie się co najwyżej na parter, co i tak nie obędzie się bez pomocy osób trzecich.

Szkoła, w której powstałoby takie udogodnienie zdecydowanie byłaby bardziej przyjazna dla wielu uczniów, którzy wybierając miejsce swojej dalszej edukacji muszą zwracać uwagę na przystosowanie budynku do ich możliwości.

Jeżeli wybudowanie windy zewnętrznej nie będzie możliwe, drugą opcją może być winda krzesełkowa lub platforma przyschodowa.

Pragniemy zauważyć, iż ta inwestycja nie musi być realizowana w pełni z funduszy szkolnych. Szkoła może skorzystać z "Dotacji unijnych na rozbudowę, modernizację oraz informatyzację szkół i przedszkoli", które obejmują: rozbudowę i modernizację budynków szkolnych.

Szkoła może uzyskać do 85% pomocy w kosztach inwestycji!

Oprócz tego: "Obiekty użyteczności publicznej mogą być dostosowywane do wymogów osób niepełnosprawnych za środki unijne", a dokładniej: "zadaniem Regionalnych Programów Operacyjnych w całej Polsce jest finansowanie inwestycji związanych z dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej do wymagań w/w osób. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że istotnym problemem w życiu codziennym dla tej grupy stanowią przeszkody w postaci barier architektonicznych. Likwidowanie owych barier w szkołach, urzędach, szpitalach, sądach, kinach, teatrach oraz w ośrodkach sportowo-rehabilitacyjnych ma ułatwić osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym na równych prawach z osobami zdrowymi."

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.