Petycja o zabezpieczenie zespołu dworskiego na Wyczółkach

ZESPÓŁ DWORSKI WYCZÓŁKI - PETYCJA O KONTROLĘ KONSERWATORSKĄ I ZABEZPIECZENIE OBIEKTU REJESTROWEGO PRZED DALSZYM NISZCZENIEM

 

 

 

 

Sz.P. Michał Krasucki (Stołeczny Konserwator Zabytków)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Ul. Nowy Świat 18/20

00-373 Warszawa

 

 

 

Dotyczy : zespołu dworskiego Wyczółki (I) przy ulicy Łączyny 53 w dzielnicy Ursynów (Wyczółki), wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych. Zespół dworski składa się z : dworu z początku XIX wieku (nr rej.: 641/1 z 23.04.1952) oraz parku z rzeźbami, (nr rej.: 643/2 z 1.07.1965).

Ja, niżej podpisany Grzegorz Niemczyk, zwracam się do Pana Konserwatora Michała Krasuckiego z prośbą o niezwłoczną kontrolę konserwatorską oraz nakaz zabezpieczenia zabytku nieruchomego, znajdującego się przy ulicy Łączyny 53. Działania te mają na celu powstrzymanie dalszego popadania w ruinę tego budynku i jego ochronę. 

Ponad dwustuletni dwór oraz otaczający go teren zielony wraz ze zbiornikami wodnymi to jeden z unikatów zarówno na skalę dzielnicy Ursynów, jak i całą Warszawę. Mimo iż obiekt wraz z przylegającym terenem widnieje w rejestrze zabytków od ponad 50 lat, to jego stopniowa destrukcja i zaniedbanie właścicieli prowadzi do nieuniknionej utraty tego cennego kulturowo i historycznie miejsca. Budynek jest własnością osoby prywatnej, ale wciąż pozostaje niezabezpieczony, narażony na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych (część dachu się zawaliła) i dostęp osób postronnych do wnętrza dworu. Stan techniczny budynku wymaga natychmiastowej reakcji, ponieważ część podłóg i piwnic ulega degradacji z powodu wlewającej się do wnętrza wody z opadów atmosferycznych. Całość konstrukcji wykonana jest z drewna (modrzew), które - niekonserwowane - powoli traci swoją wytrzymałość, co może doprowadzić do uszkodzenia głównych filarów budynku i zawalenia się górnych stropów (belek drewnianych). Takie szkody spowodują nieodwracalne skutki, a modrzewiowy dwór na Wyczółkach zniknie z zabytkowej mapy Warszawy. 

W myśl USTAWY z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) art.5: Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Niestety z uzbieranej przeze mnie dokumentacji zdjęciowej (w załączniku do petycji) i wiedzy dotyczącej obiektu wynika, że punkt 2,3,4 i 5 przywołanego powyżej Artykułu 5 Ustawy z 23 Lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie są przestrzegane przez właściciela zabytku nieruchomego o nr rej.: 641/1 z 23.04.1952.

O niezwykłej wartości tej części Ursynowa świadczy również sąsiadujący z zespołem dworskim zespół willi Wyczółki (nr rej.: 1280 z 1.12.1986 i z 29.12.1987), które w połączeniu dają świadectwo tego, jak wyglądała kiedyś wieś Wyczółki, czyli jedna z najstarszych osad w tym rejonie. Powyższe argumenty świadczą o wyjątkowości tego terenu i jego dziedzictwie kulturowym dla mieszkańców Warszawy oraz katastrofalnym stanie technicznym tego dziedzictwa, które wymaga kontroli i opieki Konserwatora. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie pilnych działań w jak najkrótszym, możliwym czasie. 


Grzegorz Niemczyk    Skontaktuj się z autorem petycji