Petycja o znalezienie terenu pod tor motocrossowy w Trzciance

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach składam petycję w sprawie znalezienia terenu pod budowę obiektu sportowego toru motocrossowego na terenie bądź w okolicach miasta Trzcianki  i wnoszę o podjęcie czynności celem wykonania powyższych działań.                                                        

UZASADNIENIE W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie sportami motocyklowymi, czynnym uczestnictwem w zawodach/treningach i aktywnym spędzaniem czasu postanowiliśmy jako Klub Sportowy zgłosić projekt, który ma doprowadzić do powstania obiektu szkoleniowo-sportowego w naszym regionie – w miejscowości Trzcianka bądź w jej okolicach. Projekt obecnie nosi nazwę „Mx Tor Trzcianka Szkoła Motocrossu”.   Zdajemy sobie sprawę, że lokalizacja obiektu może, a nawet powinna znajdować się poza granicami miasta i być usytuowana w taki sposób, aby swoim istnieniem nie utrudniała życia mieszkańcom znajdującym się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, dlatego postaramy się, aby lokalizacja była odpowiednia dla wszystkich. Obecnie nie mamy przystosowanego miejsca dla miejscowych miłośników off-roadu.   Wybudowanie w naszym mieście profesjonalnego toru motocrossowego przystosowanego do jazdy na motocyklach typu cross, quad (ATV) spełniającego wymogi Polskiego Związku Motorowego wraz z całą infrastrukturą, zapleczem technicznym i trybunami spowoduje, że nasz region odniesie wiele korzyści, m.in:  

- Popularyzacja sportów motocyklowych,

- Promocja i rozwój miasta Trzcianka,  

- Widowiskową rozrywkę dla mieszkańców,  

- Promocję lokalnych firm /organizacji/osobowości,  

- Zainteresowanie mediów ogólnopolskich,  

- Bezpieczne miejsce do tego typu sportu.  

- Organizacja działań charytatywnych.  

Dlatego, my niżej podpisani zwracamy się do władz m. Trzcianki o zorganizowanie terenu adekwatnego do budowy tego typu obiektu w Trzciance bądź jej okolicach. Zważywszy na powyższe ta petycja jest uzasadniona i wnoszę jak w treści. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych na stronie internetowej lub w innym miejscu publicznym, zawartych w petycji.  

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Maciej Drab będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...