Petycja o zniesienie obowiązku uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych w roku akademickim 2022/23 dla kierunku Psychologia w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie

 My, niżej podpisani studenci II roku Psychologii Biznesu odbywający naukę w trybie niestacjonarnym, zwracamy się do władz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie z prośbą o kontynuację nauczania zdalnego we wcześniejszej formie w roku akademickich 2022/2023. 

 Na przykładzie ubiegłego roku wiemy, że rozwiązanie sytuacji w postaci nauki w pełni zdalnej, jest jak najbardziej możliwe i bardzo korzystne dla obu stron.

 Zorganizowanie ćwiczeń w formie stacjonarnej na uczelni od października bieżącego roku wiąże się z następującymi zagrożeniami:

- Ryzyko styczności z osobami, u których wirus SARS Cov-2  ma przebieg bezobjawowy, a które zarażają inne osoby.

- Ryzyko kontaktu z osobami niezaszczepionymi, których współmieszkańcy są osobami zakażonymi.

- Powstanie ogniska choroby zakaźnej, ponieważ wystarczy jedna zarażona osoba na sali, aby wirus rozprzestrzenił się na współuczestników zajęć.

- Wysokie koszty dojazdu. Wszyscy odczuwamy niespotykane wcześniej wzrosty kosztów paliwa i transportu. Ewentualne dojazdy na uczelnie z innych miast będą znacząco obciążały nasze budżety.

 Obawiamy się również, że nasza obecność na uczelni i obserwowany wzrost inflacji kilkukrotnie podniesie koszty mediów i utrzymania budynku, co przełoży się na wysokość opłaty za studia.

Studenci II roku Psychologii w Biznesie w trybie niestacjonarnym


Psychologia w Biznesie II rok WSB    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Psychologia w Biznesie II rok WSB do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...