Petycja o zniesienie zakazu sprzedaży alkoholu na wynos / w dostawie dla przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

Monika Liszczak- Roehr                                                              Warszawa, 26.10.2020

bar Wieczorny

ul. Wiśniowa 46

02-520 Warszawa

                                         

 

 

Szanowne Panie Posłanki

i Panowie Posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

IX Kadencji

 

W imieniu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze gastronomicznym proszę o zniesienie na czas pandemii zapisów Ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uniemożliwiających sprzedaż alkoholu na wynos / w dostawie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Od 24 października, decyzją Rządu lokale gastronomiczne pozostają zamknięte dla gości  i mogą sprzedawać wyłącznie na wynos lub w dostawie. Ta decyzja uniemożliwia funkcjonowanie część lokali, które sprzedają tylko napoje alkoholowe, jak bary koktajlowe, gdzie ponad 90% obrotów stanowi sprzedaż alkoholu. 

Zapisy w/w Ustawie uniemożliwiają przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, obecnie nie jest możliwa sprzedaż alkoholu na wynos / w dostawie. 

W związku z nadzwyczajną sytuacją proszę o zniesienie zakazu sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. Takie rozwiązanie pomoże nam utrzymać miejsca pracy, nasze biznesy, biznesy przedsiębiorstw z nami współpracujących (hurtowni, dostawców, producentów). 

 

Dziękuję za zajęcie się naszą sprawą i proszę o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

 

Z poważaniem,

Monika Liszczak- Roehr

 

 


Monika Liszczak- Roehr bar Wieczorny    Skontaktuj się z autorem petycji