Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej oraz pochylni przy moście w Sandomierzu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa  

PETYCJA

w sprawie budowy ścieżki rowerowej oraz pochylni przy moście w Sandomierzu  


Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w sprawie budowy pochylni dla rowerzystów oraz połączenie jej brakującym fragmentem ścieżki rowerowej z istniejącą ścieżką rowerową przy prawobrzeżnej części mostu w Sandomierzu.

Na oddanym do użytku w 2011 roku moście powstała ścieżka rowerowa, która w części prawobrzeżnej kończy się kilkadziesiąt metrów przed jezdnią zmieniając się w wąski ciąg pieszy, takie rozwiązanie powoduje zagrożenie zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. Od miejsca gdzie kończy się obecnie ścieżka rowerowa istnieje możliwość przedłużenia jej przebiegu za istniejącymi ekranami akustycznymi (rys. 1)oraz połączenie jej pochylnią
z ulicą Powiśle.

Proponowana zmiana jest istotna nie tylko ze względu na bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów, ale również ze względu na fakt, że przez ten odcinek przebiega trasa „Green Velo Wschodni Szlak Rowerowy”  co znacząco wzmaga natężenie ruchu rowerowego. Stan istniejący stwarza niebezpieczeństwo zwłaszcza dla rowerzystów  spoza Sandomierza, którzy często nie chcąc wjeżdżać na ciągi piesze poruszają się po części mostu zarezerwowanej dla ruchu samochodowego wzdłuż drogi krajowej nr 77.

Obecnie w śladzie proponowanej kontynuacji przebiegu ścieżki rowerowej znajduje się prowizoryczny nasyp służący jako pochylnia, niestety jego stan techniczny oraz użyte materiały nie gwarantują bezpiecznego poruszania się po nim, niemniej jego szerokość świadczy o tym, iż możliwe jest wykonanie pochylni i ścieżki rowerowej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa drogowego. 

Zrealizowanie tej inwestycji nie tylko pozytywnie wpłynie na komfort poruszania się na tym odcinku ale również znacznie poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych jak
i rowerzystów.

Z poważaniem

Przemysław Gołębiowski

Załączniki:

1.       Rysunek proponowanego przebiegu ścieżki,

2.       Dokumentacja fotograficzna stanu aktualnego,

3.       Lista poparcia dla projektu.20200908_142930_1600x12001.jpg20200908_143217_1600x12001.jpg20200908_143049_900x12001.jpgrys11.jpg


Przemysław Gołębiowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Przemysław Gołębiowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook