Petycja poparcia na dalszy najem lokalu pod działalność Galerii Sztuki w Oknie w Wejherowie przy ul. Puckiej 14. List otwarty do Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Szanowny Pan,              

Krzysztof Hildebrandt     

Prezydent Miasta Wejherowa  

LIST OTWARTY  

Szanowny Panie,

Jestem mieszkanką Wejherowa, tutaj się urodziłam, pracuję, wychowuje swoje dzieci. Jestem też absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Malarstwo. Od 2012 roku  udzielam się społecznie w artystycznych akcjach na terenie naszego miasta. Obrałam sobie za cel rozpowszechnianie sztuki współczesnej wśród mieszkańców Wejherowa.

Jestem współorganizatorką Spichlerza Sztuki Wejherowo – cyklicznego wydarzenia artystycznego, który przyciągnął już ponad stu artystów z kraju i zagranicy.  Każda edycja Spichlerza była odwiedzana przez setki odbiorców. Ostatni Spichlerz, odbywający się we wrześniu 2020 roku w Parku Miejskim oglądało około 200 osób dziennie. Dwie ostatnie edycje były finansowane z Budżet Obywatelski Wejherowa, więc na pewno zna Pan nasze osiągnięcia.

Piszę do Pana w sprawie innej społecznej działalności, którą prowadzę. Od lutego 2018 roku, po wygranym przetargu, wynajmuję od miasta pomieszczenie przy ul. Puckiej 14. Lokal o powierzchni 1.94m2 stał przez parę lat pusty. Po remoncie i dostosowaniu go do celów wystawienniczych zaczął funkcjonować jako galeria jednego dzieła, które ogląda się przez witrynę okienną. Do dnia dzisiejszego odbyło się 31 odsłon (zmian w Oknie) – przyjętą konwencją jest 1 praca wystawiona na miesiąc, w których zaprezentowali się artyści z Polski i zagranicy.  Ideą powstania galerii było rozpowszechnianie sztuki wśród przechodniów, uwrażliwianie społeczeństwa, rozbudzenie poczucia estetyki i promowanie rodzimych artystów. Twórcy, inni niż lokalni oraz towarzyszące im osoby mieli okazję do poznania naszego miasta, po którym ich z przyjemnością oprowadzałam. Nadmienię, że wszelkie koszty prowadzenia Galerii Sztuki w Oknie pokrywam z własnej kieszeni i zawsze opłacam rachunki na czas. Artyści nie płacą za możliwość wystawienia swojej pracy, jest to działalność non profit.

Trzyletnia umowa najmu lokalu kończyła się z dniem 31.01.2021. Od połowy stycznia zgłaszałam do WZNK, z którymi miałam umowę chęć dalszego najmu pomieszczenia. Dopiero po drugim piśmie, nadanym 14.02.2021 roku (pierwsze wysłane 21.01.2021 r. ), otrzymałam telefoniczne zapewnienie od pracownika Urzędu Miasta, iż będzie przetarg na pomieszczenie. Wg otrzymanej informacji jako dotychczasowy najemca mam szanse wygrać, a prowadzona działalność jest dobrze widzianym sposobem zagospodarowania tego lokalu. Dostałam pisemną zgodę na użytkowanie lokalu bez umowy do momentu przeprowadzenia przetargu, nadal płacąc miesięczny czynsz. Dnia 26.04.2021 r. otrzymałam telefoniczną informację od pracownika WZNK o konieczności oddania przeze mnie kluczy do lokalu. Podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Urzędu Miasta dowiedziałam się, iż decyzja dotycząca najmu zmieniła się i to Urząd będzie użytkował to pomieszczenie.

Jestem bardzo zdziwiona takim obrotem sprawy. Urząd Miasta dysponuje wieloma wolnymi lokalami i nie rozumiem, dlaczego akurat ten lokal jest nagle niezbędny, a jednocześnie odbiera się szanse prowadzenia działalności kulturalnej non profit, promującej także miasto. 

Chciałabym znać przyczynę decyzji, która uniemożliwia mi prowadzenie działalności w tym konkretnym miejscu. Przez ponad trzy lata dbam o ten lokal,  sprawiłam, że to miejsce stało się charakterystyczne i ciekawe. Mam zadziwiająco duży, pozytywny oddźwięk moich działań wśród przechodniów. Wartość i ważność tego miejsca wzrosła właśnie dzięki mojej działalności, a zmiana lokalizacji będzie wiązała się ze stratą widza i dorobku. Pomieszczenie to daje mi pełną niezależność i swobodę działania. Nie chcę zaczynać od zera w innej części naszego miasta. Zostałam postawiona w sytuacji, w której mam zobowiązania w stosunku do zaproszonych artystów, mam zaplanowane wystawy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, a jak się okazuje mam stracić lokal z dnia na dzień.

Czuję się oszukana, moim zdaniem po wieloletnim i bezproblemowym najmie umowa powinna być kontynuowana bez przetargu.

Zwracam się z prośbą o interwencje w tej sprawie, tak aby lokal przy ul. Puckiej 14 nadal służył prowadzonej przeze mnie Galerii Sztuki w Oknie na podstawie umowy najmu.  

Z poważaniem,

Marta Papierowska

P_20180914_184641.jpg


Marta Papierowska Galeria Sztuki w Oknie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Marta Papierowska Galeria Sztuki w Oknie do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...