Petycja popierająca budowę ścieżki rowerowej Grodzisk - Żyrardów

Petycja do Pana Adama Struzika,

Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

PETYCJA

Szanowny Panie Marszałku!

My, wszyscy podpisani poniżej oraz na listach załączonych do niniejszego pisma –

członkowie Towarzystwa Cyklistów w Jaktorowie oraz mieszkańcy Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego, Jaktorowa, Międzyborowa oraz pozostałych miejscowości leżących przy drodze wojewódzkiej 719, a także sympatycy jazdy rowerowej, preferujący rower nad inne środki lokomocji,

zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o spowodowanie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Żyrardowem – po obydwóch stronach istniejącej szosy, w pasie drogi wojewódzkiej nr 719.

Ten poszerzony szlak komunikacyjny nie dość, że ułatwi życie mieszkańcom okolicy, licznie dojeżdżającym m.in. do pracy i szkoły, to jeszcze wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego – nie tylko rowerzystów, ale także kierowców i pieszych.

Obecny stan faktyczny przedmiotowej trasy to istniejące w kilku miejscach niepołączone ze sobą chodniki dla pieszych dopuszczające na niektórych swych odcinkach ruch rowerowy, np. na ok. 2 km odcinku obejmującym Chylice Kolonię i Jaktorów. Niestety są to tylko krótkie odcinki, które nie mogą być w pełni wykorzystywane, gdyż nie tworzą ciągłości szlaku komunikacyjnego. Obarczone są ponadto istotnym mankamentem w postaci konieczności korzystania z samej szosy, której wybrzuszona nawierzchnia przy krawędziach nie pozawala rowerzyście na jazdę skrajem szosy, co w znacznym stopniu zawęża szerokość jezdni. Przy istniejącym sporym natężeniu ruchu na DW 719 powyższy stan techniczny wpływa na zmniejszenie płynności i przepustowości, a tworzące się korki wpływają na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej ważnej arterii komunikacyjnej.

Za koniecznością zbudowania wnioskowanej trasy rowerowej przemawia istniejąca rzeczywistość, że często dla mieszkańców okolicy rower jest jedynym dostępnym środkiem lokomocji, gdyż komunikacja autobusowa pomiędzy Żyrardowem a Grodziskiem Mazowieckim nie istnieje. Sytuację pogarsza dodatkowo fakt, że w ostatnich kilku latach zredukowano ilość połączeń kolejowych do tego stopnia, że pomiędzy poszczególnymi połączeniami są długie przerwy, często ponad godzinne. W tych terenach rower jest też nader często wykorzystywany, jako pośredni środek transportu do stacji kolejowej, z której kontynuowana jest podróż pociągiem – do Warszawy lub Skierniewic.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że tak jak w całej Europie stawia się na rozwój ekologii i zdrowego trybu życia, a co za tym idzie - promuje komunikację rowerową, jako tanią i naturalną alternatywę dla pojazdów mechanicznych - tak i w Polsce tendencja ta ma charakter wzrostowy.

Mając nadzieję, że przedstawione powyżej racje Pan Marszałek uzna, jako zasadne a przywołane argumenty za wystarczające - ośmielamy się wnosić jak na wstępie.

Z poważaniem,

mieszkańcy gmin Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żyrardów