Petycja popierająca ustanowienie uchwały inicjującej mikroplan zabezpieczający działkę przy ulicy Rybnickiej 25 w Warszawie na cele sportowo-rekreacyjne

479E0625-F1C7-4C63-9961-46DD3F269158.jpegSzanowni Państwo,          

Wiedzą powszechną stał się fakt złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.         

Teren przy ulicy Rybnickiej  25 został przekazany klubowi przez rodzinę Koelichenów dla rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców (wtedy) gminy Włochy. W ramach prowadzonych spraw sądowych właścicielem terenu zostało stowarzyszenie KS „Przyszłość” przyjmując na siebie misje i przeznaczenie terenu według intencji swoich dobroczyńców.   

      Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną – naszym zdaniem – stoi w sprzeczności z założeniami darczyńców i wcześniejszych właścicieli tego terenu. Ponadto Klub Sportowy „Przyszłość” na stałe wpisał się w krajobraz „Miasta-Ogrodu”, gdzie od ponad 90 lat prowadzi ważną misję społeczną krzewienia sportu wśród kolejnych pokoleń mieszkańców naszej dzielnicy.

         Dlatego, jako mieszkańcy Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy wspieramy i nadal wspierać będziemy działalność sportową KS „Przyszłość”, przy ul. Rybnickiej 25. Swoje poparcie wyrażamy podpisaniem petycji o uruchomienie procedury planistycznej mającej na celu zabezpieczenie działki ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej zwany mikroplanem).

Stworzony mikroplan skutecznie zabezpieczy funkcję sportową w miejscu, w którym od ponad 90 lat tętni życie sportowe dzielnicy a kolejne roczniki włochowskiej młodzieży zyskują pierwsze sportowe szlify.  

Ten wniosek stanowi załącznik do inicjatywy utworzenia mikroplanu a podpisy pod nim złożone stanowią wyraz szerokiego poparcia dla tradycji sportowych i szacunku dla woli rodziny Koelichenów, przekazujących ten teren na cele sportowe.


Magda Kazimierowicz-Młot, Mateusz Załęski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Magda Kazimierowicz-Młot, Mateusz Załęski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...