Petycja przeciw miejscowemu planu zagospodarowania dla żwirowni

            Petycja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz powstawania żwirowni na terenie otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Dotyczy to działki 1655/9. 

          Zwracamy się z prośbą o nie wydawanie pozwolenia na powstanie kolejnej już kopalni na naszych terenach. Chcemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw degradacji kolejnych terenów należących do otuliny parku. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska otulina ma służyć ochronie przed szkodliwymi działaniami człowieka! 

   Kolejnym argumenty przemawiające przeciwko planowaniu kolejnej żwirowni to;

-szkody górnicze: zarówno dla środowiska w którym żyje wiele gatunków zwierząt i ptaków, jak i dla okolicznych mieszkańców. Całymi dniami narażeni są na unoszące się pyły, hałas, drżenie domów, osuwanie ziemi, wysychanie lasów oraz całkowita degradacja krajobrazu ( możemy zaobserwować to przy wszystkich żwirowniach na tym terenie). Chcemy nadmienić iż klimat, który się zmienia jest coraz mniej korzystny dla okolicznych pól i lasów a stworzenie takich kopalni tylko to nasila. Powstawanie kolejnych kopalni doprowadza do znaku wód podskórnych.

-nieruchomości: zarówno działki jak i domy które powstały i nadal powstają w bliskiej okolicy znacząco tracą swoją wartość. Czasy w jakich żyjemy sa trudne. Dlaczego dorobek całego życia mają stracić poprzez powstanie żwirowni. Dlaczego ludzkie marzenia mają stać się życiową tragedią przez sąsiedztwo tejże inwestycji. 

-turystyka, która dla powiatu Tucholskiego jest strategiczna tylko na tym traci. Piękna okolica do ktorej ludzie przyjeżdżają by odpocząć, wyciszyć się, zregenerować podczas obcowania z naturą w bliskiej okolicy Rzeki Brdy przestaną być zainteresowani naszymi terenami. Nie pozwólmy na to aby kopalnie odstraszały kolejnych turystów! Miasto Tuchola uznawane za serce Borów Tucholskich niech wita pięknym krajobrazem a nie hałdami piasku czy gruzu, który już możemy obserwować.

 

    Szanowny Panie Burmistrzu, rado miasta i cała władzo naszej kochanej Tucholi nie odbierajcie nam zwykłym szarym ludziom marzeń na spokojne życie w pięknej okolicy. Piękna pieśń o naszej Tucholi, w której słyszymy słowa że nasi praojcowie walczyli o tę ziemię dla nas więc nie marnujmy jej na kolejną żwirownie!

 

DLATEGO ŻĄDAMY! 

 

BY NIE WYDAWANO DECYZJI O PLANIE ZAGOSPODAROWANIA DLA DZIAŁKI 1655/9,

BY NIE POWSTAWAŁY KOLEJNE ŻWIROWNIE NA TERENIE MIASTA TUCHOLA,

BY WSPIERANO WŁAŚCICIELI I MIESZKAŃCÓW W UŻYTKOWANIU TEJ ZIEMI W SPOSÓB NIEZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY ROZWOJOWI EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROLNEJ, TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI, ORAZ ZAPEWNIENIENIA DOBRYCH WARUNKÓW ŻYCIA TAKŻE NASTĘPNYM POKOLENIOM!

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wiktoria Frelke do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...