PETYCJA PRZECIW WYCIĘCIU 6HA LASU POD BUDOWĘ KOMPLEKSU SZKOLENIOWEGO PZPN

Petycja skierowana do Prezydenta Otwocka oraz do Rady Miasta Otwocka, w sprawie wycinki lasu na rzecz budowy kompleksu szkoleniowego PZPN.

Wyrażam sprzeciw i proszę powstrzymanie robót związanych z wycinką drzew, a także o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr LXXXV/924/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 lipca 2023 roku pod nazwą „Ośrodek Sportu przy ul. Karczewskiej”.

Na skutek zatwierdzenia tej uchwały zagrożony jest wycinką las leżący w sąsiedztwie stadionu miejskiego w Otwocku o powierzchni prawie 6ha. Na jego miejscu ma powstać m.in. osiem boisk i infrastruktura do celów badawczych i szkoleniowych dla PZPN, o czym poinformowano opinię publiczną w październiku 2023 roku.

Sprzeciwiam się tej inwestycji z uwagi na konieczność wycinki drzew i krzewów, co wpłynie niekorzystnie na środowisko naturalne. Tereny inwestycji sąsiadują bezpośrednio z otuliną Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (na terenie którego także prowadzone są wycinki na szeroką skalę) i są miejscem bytowania i żerowania wielu gatunków ptaków i zwierząt, m.in. znajdujących się pod ścisłą ochroną gatunkową (np. dzięcioł czarny, dzięcioł zielony, nietoperz), a prawo zabrania niszczenia miejsc, w których żyją oraz płoszenia ich. Wycinka lasu, kilkuletnia budowa oraz użytkowanie kompleksu sportowego mogą więc stanowić dla nich realne zagrożenie.

Nadmienię, że tereny te są także miejscem różnorodnych aktywności fizycznych okolicznych mieszkańców i osób przyjezdnych – las ten stanowi więc miejsce ważne dla ludzi w różnym wieku i daje możliwość obcowania z naturą oraz odpoczynku od miejskiego zgiełku.

Wycinka 6ha lasu z pewnością nie wpłynie też pozytywnie na poziom zanieczyszczenia powietrza w Otwocku, który jest jednym z najwyższych w Polsce.

Nie zgadzam się na degradację środowiska naturalnego, gdyż wyciąć las jest w obecnych czasach stosunkowo łatwo, ale dużo trudniej jest go odtworzyć, szczególnie zważywszy na ocieplenie klimatu i coraz częściej występujące zjawisko długotrwałej suszy.

Pomijając podnoszonych przez niektórych fakt wątpliwego , szeroko rozumianego prestiżu oraz wartości dodanej na rzecz miejskiej infrastruktury i jej rozwoju w związku z powstaniem centrum szkoleniowego PZPN, pamiętać należy przede wszystkim, że Otwock jest miastem unikatowym właśnie dzięki lasom, które powinniśmy chronić, a nie wycinać.

Przesłanką przeciw wycince na terenach objętych uchwałą jest też nie do końca jasny przekaz, czy faktycznie (i w jakim stopniu) powstały na tych terenach kompleks będzie służył mieszkańcom Otwocka, czy będzie jedynie dedykowany dla członków i sportowców PZPN.

Nasuwa się także wątpliwość, czy kompleks ten będzie wartością nadrzędną nad środowiskiem naturalnym w postaci lasu, który stanowi dobro nie tylko dla ludzi, ale i innych gatunków flory i fauny. Należy przede wszystkim pamiętać, że gatunek ludzki nie jest jedyny na ziemi i do życia potrzebuje wielu innych bytów.

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamila do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...