Petycja przeciwko rozbudowie KS Delta w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego

Warszawa, 04 grudnia 2019 r.  

Podmiot wnoszący petycję:

 

Na prośbę i w imieniu Mieszkańców Mokotowa i Warszawy, Joanna Dembowska, Radna Dzielnicy Mokotów

Do Pana Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

PETYCJA

mieszkańców Warszawy przeciwko degradacji środowiska i zaburzenia ekosystemu Jeziorka Czerniakowskiego przez jego całkowitą komercjalizację  i agresywne zagospodarowanie przez klub sportowy Delta  (znajdujący się przy ul. Jeziornej i Goczałkowickiej w Warszawie)

My mieszkańcy Warszawy, w szczególności Sadyby i Dolnego Mokotowa składamy protest przeciwko ograniczeniu dostępu do terenów zielonych otuliny Rezerwatu Przyrody Jeziorka Czerniakowskiego oraz promowaniu przez samorząd intensywnej zabudowy obiektami o charakterze usługowo-rekreacyjnym, w szczególności przeciwko planom budowlanym KS Delta na obszarze 3.6 ha oraz innym inwestycjom deweloperskimi.

Teren na skraju unikalnego warszawskiego rezerwatu przyrody ma być przeznaczony pod budowę uciążliwego dla otoczenia, komercyjnego kompleksu sportowego, nieadekwatnego nie tylko do potrzeb samego inwestora, ale w szczególności do miejscowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zaburzającego równowagę ekosystemu na tych terenach.

Władze dzielnicy nie zważając na szczególne walory tego terenu oraz ignorując miejscowe realia wydały warunki zabudowy zgodnie z którymi KS Delta może:

1.      Wybudować budynek o powierzchni użytkowej ok. 1465 m2 (15x większego niż standardowy w tym rejonie budynek w zabudowie bliźniaczej) mający stanowić zaplecze logistyczne oraz siedzibę KS Delta,

2.      Wybudować wolnostojący budynek magazynowy o powierzchni ok. 100 m2,

3.      Podwoić liczbę kortów tenisowych z nawierzchnią z mączki ceglanej

4.      Wybudować trybuny przy pełnowymiarowym boisku, bez uwzględnienia niemożliwości obsłużenia imprez masowych przez lokalny system drogowy oraz komunikację miejską oraz bez uwzględnienia w projekcie niezbędnej ilości miejsc parkingowych (zważywszy na niewielką ilość miejsc ogólnodostępnych w okolicy)

5.      Wykonać 4 placów treningowych z nawierzchnią sztuczną;

6.      Zagospodarować biologicznie istotne tereny pod parking;

7.      Zwiększyć znacząco obecne wykorzystywanie sieci drogowej  (przy deklarowaniu nierealnej częstotliwości przejazdu 2 samochodów na godzinę dla obiektu gastronomicznego, kortów tenisowych, boisk oraz biur);

8.      Podjąć prace niezgodne z zapisami Planu Ochrony Rezerwatu, wymagającego „zachowanie naturalnej rzeźby terenu przez co rozumie się zachowanie powierzchni tarasu zalewowego doliny Wisły w obrębie którego wyklucza się wykonywanie trwałych, otwartych wykopów ziemnych i obniżeń oraz trwałych wyniesień i podwyższeń” podczas gdy KS może wykonać „roboty ziemne – wymiana gruntu, niwelacja terenu”, de facto zlikwidować skarpę na długości budynku, kortów oraz parkingu.

Lokalny samorząd akceptując plany KS Delta odbiera mieszkańcom znaczne połacie terenów zielonych na rzecz instytucji, która prowadzi nieprzystającą do lokalnych warunków działalność. Teren otuliny rezerwatu przyrody nie jest miejscem w którym prowadzona może być komercyjna działalność szkoleniowa oraz organizowane imprezy masowe, zakłócające spokój miejscowej fauny.

Lokalne władze lekką ręką oddały teren o walorach przyrodniczych pod zabudowę klubową, zniwelowanie oraz wymianę gruntu na sztuczną nawierzchnię czy wręcz pod parking. Nie przeprowadzono żadnych zewnętrznych analiz urbanistycznych, ekologicznych czy akustycznych.

Celem naszego protestu, jest zachowanie unikanych terenów zielonych dla wszystkim mieszkańców Warszawy, z należytym szacunkiem dla przyszłych pokoleń, z możliwością stworzenia w tej okolicy w przyszłości parku edukacji ekologicznej.

W tym celu prezentowane będą projekty w ramach budżetu partycypacyjnego, które nie będą miały możliwości zaistnieć Żądamy także zweryfikowania niejasności jakie towarzyszyły zawarciu umowy dzierżawy na rzecz KS Delta, oraz nadzorowaniu postanowień tej umowy przez właściciela terenów m.st. Warszawa. 

Urząd dysponuje licznymi terenami o mniejszym znaczeniu ekologicznym, o większych możliwościach zarówno w zakresie możliwości zabudowy jak i obsługi komunikacyjnej.

Kontynuowanie inwestycji destabilizujących i degradujących ekosystem Jeziorka Czerniakowskiego stoi w oczywistej sprzeczności z deklaracjami najwyższych urzędników o szczególnej wadze jaką przywiązują do kwestii poszanowania środowiska.  

 13529068_1756883637922600_3834636265973991799_n.jpg


Joanna Dembowska, Radna Dzielnicy Mokotów, działająca na prośbę i w imieniu Mieszkańców Mokotowa i Warszawy, jdembowska@radni.um.warszawa.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Joanna Dembowska, Radna Dzielnicy Mokotów, działająca na prośbę i w imieniu Mieszkańców Mokotowa i Warszawy, jdembowska@radni.um.warszawa.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook