Petycja przeciwko składowisku toksycznych odpadów w Zduńskiej Woli

Petycja do władz Miasta Zduńska Wola i Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał w dniu 29 lipca 2022 r. decyzję o warunkach zabudowy Nr 53/2022.

Zabudową tą ma być składowisko magazynowania i segregacji odpadów głównie niebezpiecznych, to jest ciężkiej chemii. Wydanie przedmiotowej decyzji odbyło się bez oceny skutków oddziaływania na degradację środowiska tej inwestycji oraz bez konsultacji społecznych.

Miejsce planowanego składowiska to ul. Szadkowska 72c w Zduńskiej Woli. Teren przygotowany pod tę inwestycję to działka o powierzchni około 1000m2.

Jeśli spółka z o. o. Espadon z Katowic otrzymałaby zgodę od Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na realizację tej inwestycji, to wówczas mogłaby w majestacie obowiązującego prawa przystąpić do działań związanych z uruchomieniem składowiska odpadów przemysłowych zagrażających zdrowiu i życiu znacznej części mieszkańców naszego miasta.

Uruchomienie tej inwestycji implikuje wieloma zagrożeniami związanymi nie tylko ze skażeniem gleby i wód, a także skażeniem powietrza pyłami i oparami substancji toksycznych.

Mimo że prace studyjne nad pomysłem realizacji tej inwestycji rozpoczęły się w 2020 roku, to okoliczni mieszkańcy dowiedzieli się o tym przedsięwzięciu kilka tygodni temu.

Wielu zduńskowolan w dalszym ciągu nie jest świadoma zagrożeń związanych z uruchomieniem tej „fabryki śmierci”.

My zgromadzeni na proteście przeciwko budowie składowiska odpadów niebezpiecznych wraz z posłankami Lewicy na Sejm RP Anitą Sowińską i Pauliną Matysiak wyrażamy głęboki sprzeciw wobec lokalizacji ten inwestycji w Zduńskiej Woli.

Oczekujemy od Prezydenta Miasta Zduńska Wola oraz Starosty Zduńskowolskiego podjęcia stosownych działań, by w ramach obowiązującego prawa zablokować uruchomienie składowiska odpadów niebezpiecznych ciężkiej chemii przy ul. Szadkowskiej 72c w Zduńskiej Woli.


Mieszkańcy Zduńskiej Woli    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Zduńskiej Woli do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...