Petycja przeciwko ubojowi i wywozowi polskich koni na rzeź!  

Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński 
Al. Jerozolimskie 125/127 
02-017 WarszawaPremier Rządu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8

 

 


petycja_misiek.jpg 

„Lach bez konia jak ciało bez duszy”  

 

 

Szanowny Panie Premierze, Państwo Posłanki i Posłowie

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie projektu ustawy obywatelskiej o ochronie humanitarnej domowych koni, osłów i mułów.    

Wolą narodu polskiego żądamy, aby koń (i inne koniowate), który jest symbolem ściśle związanym z historią Polski został prawnie chroniony poprzez zmianę ustawy o ochronie zwierząt, zapisem:  

1. Zabrania się uboju domowych koni, mułów i osłów w: ubojniach, rzeźniach, gospodarstwach domowych i w innych miejscach. Zwierzęta żyją w środowisku ludzkim, mają prawo  rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia właściwymi dla swego gatunku.

2. Zakazuje się wywozu żywych koni, mułów i osłów na rzeź - w celach konsumpcyjnych - poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Gdy zaistnieje  konieczność pozbawienia  ich życia, potwierdzona  orzeczeniem organów inspekcji weterynaryjnej - jako organów nadzoru sanitarnego - zwierzęta są uśmiercane  poprzez poddanie  ich  zabiegowi  uśpienia  i   w następstwie utylizacji  zwłok.    

 

Polska duma narodowa – koń

Historia Polski była koniem pisana. Nikogo nie trzeba przekonywać o zasługach tego niezwykłego zwierzęcia. Nie byłoby niezwyciężonej husarii bez koni. Piłsudski nie zatrzymałby fali bolszewików, gdyby nie ułani walczący o Polskę na koniach… Nasi przodkowie nie mieliby dostatecznie dużo chleba, gdyby nie konie orzące ziemię. Sól i węgiel – tak ważne dla naszych pradziadów – pomagały wydobywać zwiezione głęboko w dół sztolni konie.  Dzisiaj konie to głównie terapeuci pomagający niepełnosprawnym i przede wszystkim zwierzęta towarzyszące.

Chlubimy się sławnymi przodkami, mówimy o naszych drzewach genealogicznych, chełpimy się tym, że pochodzimy od Poniatowskich, Czartoryskich, Sobieskich… a konie? One też mają sławnych przodków – Kasztankę (Fantazję), na której Piłsudski ratował Europę przed bolszewikami. Pałasza, z którego grzbietu Sobieski dowodził wojskami  pod Wiedniem. Szumkę, którą dosiadał książę Józef Poniatowski…

Cały czas żyją dzieci tych sławnych koni. W ich żyłach płynie krew zasłużonych dla Polski rycerskich przodków. Jak to możliwe, że doceniając tamte konie, dzisiaj mordujemy w rzeźniach i wywozimy w transportach na śmierć… polską historię?  

 

My, niżej podpisani nie zgadzamy się z mordowaniem naszej dumy narodowej! Handlarzom mówimy: precz od koni! Co nam Polakom pozostanie, gdy zostaną wytępione w pień te, które dla naszych przodków były naturalną częścią życia? Cóż nam pozostanie? Złoty róg??


Fundacja Tara Schronisko Dla Koni    Skontaktuj się z autorem petycji