Petycja przeciwko ubojowi i wywozowi polskich koni na rzeź!  

Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński 
Al. Jerozolimskie 125/127 
02-017 WarszawaPremier Rządu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8

 

 


petycja_misiek.jpg 

„Lach bez konia jak ciało bez duszy”  

 

 

Szanowny Panie Premierze, Państwo Posłanki i Posłowie

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie projektu ustawy obywatelskiej o ochronie humanitarnej domowych koni, osłów i mułów.    

Wolą narodu polskiego żądamy, aby koń (i inne koniowate), który jest symbolem ściśle związanym z historią Polski został prawnie chroniony poprzez zmianę ustawy o ochronie zwierząt, zapisem:  

1. Zabrania się uboju domowych koni, mułów i osłów w: ubojniach, rzeźniach, gospodarstwach domowych i w innych miejscach. Zwierzęta żyją w środowisku ludzkim, mają prawo  rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia właściwymi dla swego gatunku.

2. Zakazuje się wywozu żywych koni, mułów i osłów na rzeź - w celach konsumpcyjnych - poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Gdy zaistnieje  konieczność pozbawienia  ich życia, potwierdzona  orzeczeniem organów inspekcji weterynaryjnej - jako organów nadzoru sanitarnego - zwierzęta są uśmiercane  poprzez poddanie  ich  zabiegowi  uśpienia  i   w następstwie utylizacji  zwłok.    

 

Polska duma narodowa – koń

Historia Polski była koniem pisana. Nikogo nie trzeba przekonywać o zasługach tego niezwykłego zwierzęcia. Nie byłoby niezwyciężonej husarii bez koni. Piłsudski nie zatrzymałby fali bolszewików, gdyby nie ułani walczący o Polskę na koniach… Nasi przodkowie nie mieliby dostatecznie dużo chleba, gdyby nie konie orzące ziemię. Sól i węgiel – tak ważne dla naszych pradziadów – pomagały wydobywać zwiezione głęboko w dół sztolni konie.  Dzisiaj konie to głównie terapeuci pomagający niepełnosprawnym i przede wszystkim zwierzęta towarzyszące.

Chlubimy się sławnymi przodkami, mówimy o naszych drzewach genealogicznych, chełpimy się tym, że pochodzimy od Poniatowskich, Czartoryskich, Sobieskich… a konie? One też mają sławnych przodków – Kasztankę (Fantazję), na której Piłsudski ratował Europę przed bolszewikami. Pałasza, z którego grzbietu Sobieski dowodził wojskami  pod Wiedniem. Szumkę, którą dosiadał książę Józef Poniatowski…

Cały czas żyją dzieci tych sławnych koni. W ich żyłach płynie krew zasłużonych dla Polski rycerskich przodków. Jak to możliwe, że doceniając tamte konie, dzisiaj mordujemy w rzeźniach i wywozimy w transportach na śmierć… polską historię?  

 

My, niżej podpisani nie zgadzamy się z mordowaniem naszej dumy narodowej! Handlarzom mówimy: precz od koni! Co nam Polakom pozostanie, gdy zostaną wytępione w pień te, które dla naszych przodków były naturalną częścią życia? Cóż nam pozostanie? Złoty róg??


Fundacja Tara Schronisko Dla Koni    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Tara Schronisko Dla Koni do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...