Petycja przeciwko wycince drzew na skażonym gruncie, na którym planowana jest budowa przedszkola

petycja_Ficowskiego.jpg

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8

01-627 Warszawa

Petycja

W związku z planami dotyczącymi budowy zespołu żłobkowo-przedszkolnego na działce przy ul. Ficowskiego i związaną z nimi wycinką oraz koniecznością remediacji skażonego gruntu wnosimy o zaniechanie inwestycji w tym miejscu.

Na terenie działki przeznaczonej na budowę zespołu żłobkowo-przedszkolnego w przeszłości znajdowała się wojskowa bocznica kolejowa, a w pobliżu istniały zakłady chemiczne. W 2018 r. podczas wykopu fundamentów „Domu pod szóstką”  (100 m od planowanej inwestycji) niezbędna okazała się remediacja ze względu na obecność niebezpiecznych substancji w gruncie. Według decyzji RDOŚ [1], wydanej w sprawie remediacji, w ziemi znajdowało się wiele substancji niebezpiecznych dla zdrowia takich jak benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, benzyny i oleje mineralne. Zapach ropopochodnych substancji dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom przez wiele miesięcy. Wielu z nas odczuwało strach przed negatywnymi następstwami tej sytuacji dla naszego zdrowia, a szczególnie zdrowia naszych dzieci.  Jako rodzice, obawiamy się przebywania dzieci w miejscu, w którym nawet po zakończeniu budowy w  budynku i okolicy mogą wydzielać się trujące substancje!

Wnosimy o wykonanie ponownej oceny skażenia gruntu, gdyż jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że wyniki poprzednich badań wykluczają się wzajemnie i nie zostały rzetelnie przeprowadzone! Nie chcemy być ponownie narażeni na ekspozycję niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Jesteśmy przekonani, że poprzemysłowy teren nie jest odpowiedni na budowę inwestycji przeznaczonej dla małych dzieci. Według ekspertyzy dla Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska [2] najkorzystniejszą metodą remediacji takiego skażonego terenu jest zmiana jego przeznaczenia i umożliwienie naturalnego oczyszczenia przez pozostawienie istniejącego ekosystemu.

Planowana inwestycja zakłada także wycinkę około 200 drzew, które podlegają ewidencji! Ponadto nie podano nam informacji, ile drzew i krzewów zostanie dodatkowo zniszczonych w związku z koniecznością budowy parkingu i dróg dojazdowych, które zostałyby wykonane jedynie ze względu na budowę obiektu. Obecnie działkę porasta bujna zieleń, którą zamieszkuje 50 gatunków ptaków! W obecnych czasach, gdy zagraża nam kryzys klimatyczny, planowana wycinka drzew, a co za tym idzie wyniszczenie ekosystemu, jest działaniem krótkowzrocznym, nieodpowiedzialnym, a przede wszystkim nieodwracalnym. Miną dziesiątki lat zanim nowo posadzone drzewa odrosną na tyle, aby móc produkować taką ilość tlenu jak obecnie rosnące. Trzeba również pamiętać o ogromnych kosztach nasadzeń kompensacyjnych, z których duży procent się nie przyjmie (co możemy obserwować w innych częściach Warszawy i Żoliborza!).

Pozwolenie na wycinkę zostało przedłużone bez ponownej ekspertyzy i jest wydane na podstawie nieaktualnych danych! Żądamy wycofania pozwolenia na wycinkę i wykonania ponownej rzetelnej ekspertyzy w okresie umożliwiającym prawidłową ocenę sytuacji!

Nowa inwestycja będzie również negatywnie oddziaływała na warunki życia lokalnej społeczności, powodując zagrożenie bezpieczeństwa dzieci z najbliższych osiedli (Żoliborz Artystyczny, Młody Żoliborz i Madison). Cenna przyrodniczo działka leży na skraju dzielnicy, w dużej odległości od przystanków autobusowych. W związku z powyższym rodzice przedszkolaków oraz kadra pedagogiczna i inni pracownicy przedszkola będą zmuszeni przyjeżdżać do niego samochodami. Okoliczne osiedla, które mają charakter półotwarty, zamieszkuje wiele małych dzieci. Zielone tereny czy place zabaw, na których przebywają nasze pociechy, nie są przystosowane i odpowiednio zabezpieczone przed bezpośrednim sąsiedztwem ruchliwej ulicy. Wzmożony ruch w okolicy wpłynie także negatywnie na przepustowość lokalnych i osiedlowych dróg, nieprzystosowanych do takiej ilości samochodów.

Podsumowując: cenny przyrodniczo obszar zostanie bezpowrotnie zniszczony, a mieszkańcy (oraz w późniejszym czasie osoby przebywające na terenie przedszkola) mogą być narażeni na działanie niebezpiecznych dla zdrowia substancji, znajdujących się w gruncie. Ponadto wzmożony ruch samochodowy, będący następstwem budowy planowanej inwestycji, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz wpłynie negatywnie na przejezdność i drożność lokalnych ulic i dróg.W związku z powyższym wnosimy o zaniechanie budowy zespołu żłobkowo-przedszkolnego na działce przy ul. Ficowskiego.

 

Mieszkańcy

 

[1] https://zoliborzartystyczny.admus.pl/wp-content/uploads/2018/06/Remediacja-Dom-pod-6.pdf

[2] https://sdr.gdos.gov.pl/Documents/GO/Ekspertyzy/Gleby%202019/Ekspertyza.pdf


Sąsiedzi z Artystycznego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Sąsiedzi z Artystycznego będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...