Petycja przeciwko wycince drzew wzdłuż ulicy 17 Stycznia w Międzychodzie

       My, niżej podpisani, mieszkańcy Międzychodu, nie zgadzamy się na wycinkę drzew przy ul. 17 Stycznia.                    Sprzeciwiamy się wycince przy tej ruchliwej ulicy. Drzewa neutralizują codziennie serwowaną nam dawkę toksyn w postaci spalin.                                                                       Dodatkowo, drzewa te latem dają mieszkańcom pobliskich budynków  potrzebny cień. Zatrzymują też wodę i oddają w razie suszy, zmiejszając tym również tzw. efekt wyspy ciepła, który jest coraz większym problemem, nawet w tak małym mieście jak Międzychód. Drzewa działają jak filtr oczyszczający powietrze z pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, które są obecne w spalinach i dymie z kominów.  W ciągu godziny jedno drzewo liściaste wytwarza 1200 litrów tlenu, podczas gdy w tym czasie człowiek zużywa go 30 litrów. 60-letnie drzewo produkuje w ciągu doby tyle tlenu, ile zużywają dziennie trzy osoby. Lasy na całej Ziemi wytwarzają 26,6 miliardów ton tlenu rocznie - to połowa rocznego zapasu dla całej ludzkości. Proszę pomyśleć, czy zapewniają Państwo mieszkańcom i przyjezdnym zapas tlenu. Nasadzenie zastępcze nie zrekompensuje niedoboru telnu, gdyż małe drzewka będą spełniać funkcję tlenotwórczą i oczyszczającą powietrze, w zależności od gatunku, za 30-40 lat. 

 Tłumaczenie wycinki bezpieczeństwem nie jest przekonujące. W Międzychodzie stan powietrza robi się opłakany - to wiąże się również z zagrożeniami. Może nawet większymi?

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Borowiak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...