Petycja przeciwko zasypaniu zabytkowego tunelu prowadzącego do wąskotorówki w Ełku

Dyrekcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prezydent Miasta Ełku

Rada Miasta Ełku

My, mieszkańcy Ełku i ludzie związani z Ełkiem, w związku z planowaną budową trasy Rail Baltica i anonsowaną likwidacją tunelu prowadzącego do dworca kolei wąskotorowej w Ełku zwracamy się do Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych oraz władz Miasta Ełku o podjęcie wspólnych działań na rzecz zachowania zabytkowego tunelu.

Tunel prowadzący do Ełckiej Kolei Wąskotorowej został zbudowany w latach 1913-1914 jako integralna część inwestycji związanej z koleją wąskotorową. Ponadstuletni tunel jest unikatową budowlą inżynieryjną na skalę ogólnopolską, a nawet może europejską. Stanowi nieodłączną część dworca kolei wąskotorowej w Ełku (obecnie siedziby Muzeum Historycznego w Ełku) i wraz z kompleksem dworcowym powinien podlegać ochronie konserwatorskiej.

Trasa Rail Baltica, będąca elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, jest niezbędnym warunkiem rozwoju współpracy między krajami Unii Europejskiej, lecz inwestycja ta musi uwzględniać również elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 


Stefan M. Marcinkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji