Petycja przeciwko zmianom Studium Uwarunkowań w zakresie zmiany przeznaczenia terenów w Malinie z zabudowy mieszkaniowej na przemysłową

Stowarzyszenie Malin z Natury Zielony 

ul. Golfowa 7, Malin

55-114 Wisznia Mała   

 

                                                                                 Urząd Gminy Wisznia Mała                                                                                      Rada Gminy Wisznia Mała

                                                                                ul. Wrocławska 9, 55-114                                                                                          Wisznia Mała                      

Petycja do Wójta Gminy Wisznia Mała oraz Rady Gminy Wisznia Mała w sprawie zmiany obszaru w Malinie na usługowo- przemysłowy.  

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sprzeciwiamy się zmianom Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznia Mała zainicjowanych. UCHWAŁĄ NR VIII/LVII/554/23 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała o nazwie STUDIUM PIOTRKOWICZKI - KRYNICZNO – SZEWCE – LIGOTA PIĘKNA – WISZNIA MAŁA - KRZYŻANOWICE – MALIN – CIENIN - RAKÓW  Sprzeciwiamy się zmianom dla obszaru w miejscowości Malin i przekształceniu terenów mieszkalno-usługowych na tereny usługowo-przemysłowe. Wydzielony obszar ok.160 ha położony jest między lasem, a terenami mieszkalnymi. Lokalny samorząd jest odpowiedzialny za ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni.  Planowana zmiana będzie miała negatywny wpływ na mieszkańców Malina i pobliskich miejscowości wynikający ze zwiększonego natężenia ruchu, zanieczyszczenia środowiska, wzmożonego hałasu. Negatywnie wpłynie również na wartość naszych nieruchomości.  

Z poważaniem Stowarzyszenie Malin z Natury Zielony


Stowarzyszenie Malin z Natury Zielony    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Malin z Natury Zielony będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...