Petycja o przyspieszenie programu polskiej energetyki jądrowej oraz kontynuowanie inwestycji CPK

Szanowni Państwo,

Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu RP

Włodzimierz Czarzasty, Wicemarszałek Sejmu RP

Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP

Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceprezes Rady Ministrów RP

Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury

Paulina Hennig-Kloska, Ministra Klimatu i Środowiska 

W bieżącym roku upływa 100 lat od reformy walutowej autorstwa ministra Władysława Grabskiego. W jej ramach wprowadzono nową walutę - złoty, oraz utworzono Bank Polski. Był to bez wątpienia olbrzymi wysiłek, który zakończył się pokonaniem panującej wówczas w naszym kraju hiperinflacji. 

Dzisiaj, po upływie pięciu pokoleń od tamtych wydarzeń stoimy wobec nowych wyzwań, które podobnie jak tamte, nie powinny być dla nas powodem do strachu, lecz impulsem do działania. Do takich zadań należy transformacja energetyczna. Dlatego my, niżej podpisani, zwracamy się do Szanownych Państwa z prośbą o przyspieszenie działań w zakresie wyznaczenia kolejnych lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce. Inwestycję w tę formę energetyki są niezbędne, by utrzymać konkurencyjność naszej gospodarki i zachować dotychczasowe tempo rozwoju. Już teraz zaczynamy odczuwać konsekwencje opóźnień transformacji energetycznej naszego kraju, chociażby przez to, że inwestorzy coraz częściej zaczynają wybierać inne państwa do ulokowania swojego kapitału, między innymi z powodu rosnących cen energii w Polsce. 

Drugą inwestycją, w której realizacji upatrujemy szansy rozwojowej dla Polski jest projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, zarówno w jego komponencie kolejowym, jak i lotniczym. Stoimy na stanowisku, że nie powinien być on przekreślany z powodu bycia kojarzonym z poprzednimi władzami naszego kraju. Już raz w historii odrodzonej Ojczyzny pokazaliśmy, że potrafimy pracować ponad podziałami. Było to przy budowie gazoportu w Świnoujściu. Rozpoczęta ona została w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007. Po przejęciu władzy przez koalicję Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego budowa nie została wstrzymana, lecz była kontynuowana. Gazoport został otwarty już po ponownym dojściu do władzy w Polsce PiSu. Jest on przykładem tego, jak dzięki ponadpartyjnej, wieloletniej współpracy nasz kraj uniezależnił się od importu gazu z Rosji, co stało się szczególnie ważne w dobie pełnoskalowej inwazji tego kraju na Ukrainę. 

 

Warto podkreślić, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego nie jest inicjatywą, na którą monopol miało w przeszłości Prawo i Sprawiedliwość. W 2010 roku, a więc w czasie rządów koalicji PO-PSL międzynarodowe konsorcjum firm doradczych zrealizowało na zlecenie ministra infrastruktury studium analityczne “Koncepcja lotniska centralnego dla Polski”. Wyraźnie wskazano tam, że budowa nowego portu lotniczego jest lepszym rozwiązaniem dla naszego kraju, niż rozbudowa lotniska Chopina w Warszawie. 

 

Równie ważny jak część lotnicza projektu jest jego komponent kolejowy. Połączenia infrastrukturalne zaplanowane w ramach tej inwestycji odegrałyby dużą rolę w wypełnieniu luk na transportowej mapie Polski, a wynikających jeszcze z podziału naszego kraju między trzy mocarstwa zaborcze na przestrzeni dziewiętnastego wieku. Kolej szybkich prędkości pomogłaby również zmniejszyć emisje dwutlenku węgla z transportu lotniczego, co staje się szczególnie ważne w dobie walki z efektem cieplarnianym, który osiągnął krytyczne rozmiary. 

 

Reasumując, apelujemy do Państwa o przyspieszenie programu polskiej energetyki jądrowej, oraz kontynuowanie inwestycji CPK, zarówno w jego lotniczym, jak i kolejowym komponencie. 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Karol Mirecki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...