Petycja mieszkańców oraz rodziców szkoły w Małkowicach dotycząca niewykreślania zadania „ Po drodze z klimatem-projekt adaptacji Gminy Kąty Wroclawskie do zmian klimatu z budżetu gminy na rok 2021

Mieszkańcy i Rodzice dzieci uczęszczających do SP w Małkowicach.      Małkowice, 14 grudnia 2020r.

 

 

                                                                           
                                        Rada Miejska 

                                        Urzędu Miasta i Gminy 

                                         Kąty Wrocławskie

 

Petycja rodziców szkoły w Małkowicach oraz mieszkańców pobliskich wiosek dotycząca niewykreślania zadania Po drodze z klimatem – projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu z budżetu gminy na rok 2021.

 

 

      My, rodzice dzieci  uczęszczających do  Szkoły Podstawowej w Małkowicach i mieszkańcy pobliskich wiosek żądamy wycofania wniosku złożonego na komisji budżetu, której przewodzi Pan Jarosław Wojciechowski.      

   Wnioskujemy do Szanownej Rady Miejskiej o niegłosowanie wniosku komisji budżetowej, którego celem jest usunięcie zadania z budżetu gminy na rok 2021 pt. Po drodze z klimatem – projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu.

   Projekt, który został wskazany we wniosku został przez  Radę Miejską pozytywnie zaopiniowany i podjęty do realizacji. Złożony wniosek o dofinasowanie tego projektu opiewa na kwotę ponad 12 mln zł z czego zaangażowanie gminy to tylko 3 mln zł. Nie możemy zgodzić się ze stanowiskiem radnych, którzy zawnioskowali o usunięcie tego zadania z budżetu i zawnioskowanie o wycofanie wniosku jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu. Działanie takie nie ma uzasadnienia logicznego a jest wymierzone bezpośrednio w mieszkańców i w tym przypadku w nasze dzieci uczące się w szkole w Małkowicach.

    Złożony projekt zawiera przebudowę terenów sportowych należących do szkoły. Jak zapewne Państwo wiecie nasza szkoła w ostatnich latach nie mogła liczyć na duże środki inwestycyjne z budżetu gminy stąd, każda forma finansowania niezbędnej rozbudowy jest konieczna.

   Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, faktem, iż komisja budżetowa Rady Miejskiej, dnia 4 grudnia 2020 roku, zaopiniowała pozytywnie złożony wniosek w głosowaniu jawnym.

Nalegamy o ponowne rozpatrzenie projektów norweskich, które są szansą na renowację  boiska i terenów szkolnych w Małkowicach.

    Z punktu widzenia mieszkańców wsi: Małkowic, Bogdaszowic,  Skałki, Romnowa oraz Samotworu, renowacja szkolnego boiska oraz rozbudowanie kompleksu sportowego (w typie  projektu norweskiego) ma istotny wpływ na wszechstronny rozwój naszych dzieci i młodzieży. Teren szkolny pełni ważną funkcję rekreacyjną również dla osób dorosłych aktywnie spędzających czas wolny.

  Nawierzchnia boiska była  w bardzo złej kondycji już dwa lata temu, teraz jest dramatyczna. Gąbczasta powłoka jest dziurawa z wieloma koleinami, co stwarza realne zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników, w postaci skręceń stawów skokowych, kolanowych oraz urazów kręgosłupa.

 Szczególnie niepokojący jest fakt, iż szkoła nie posiada sali gimnastycznej ( tylko prowizoryczne pomieszczenie) i gdy tylko pogoda na to pozwala , zajęcia organizowane są na świeżym powietrzu.Renowacja terenu szkoły, utworzenie kompleksu sportowego, umożliwi bezpieczne korzystanie z obiektów szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz poza nim, dla całych rodzin w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego.

     Mieszkańcy wyżej wymienionych wsi bardzo długo już czekają na  realizację tej inwestycji.
Dlatego też brak jest naszego zrozumienia na odrzucenie tego projektu z budżetu gminy na rok 2021.

Ciesząc się z faktu powstawania nowych, pięknych placówek oświatowych z kompletem obiektów sportowych ( bogatych hal sportowych, basenów, boisk zewnętrznych ) mamy nadzieję, że nasza szkoła również doczeka się sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym.

     Szczerze wierzymy, że każdy z Szanownych Radnych, mając na uwadze zaspokojenie potrzeb  lokalnej społeczności, ponownie pochyli się nad tym, tak istotnym dla nas problemem i odrzuci zgłoszony wniosek.  

Rozkład głosowania nad wnioskiem na posiedzeniu komisji:

Radni głosujący za odrzuceniem rozbudowy terenów sportowych szkoły w Małkowicach  Jarosław Wojciechowski, Jerzy Osiński, Grzegorz Pacyna, Wojciech Wójcik, Gabriela Feldman, Czesław Pudlik.

 Radni głosujący za rozbudową terenów sportowych szkoły w Małkowicach: Anna  Herbut, Sebastian Kotlarz, Anna Skórczak. 

Wniosek o odrzucenie tego zadania na rok 2021 został przyjęty stosunkiem głosów 6 : 3.   

Z wyrazami szacunku mieszkańcy i rodzice dzieci z SP w Małkowicach

 190C6360-9614-4D60-A4D5-6636B5545C78.jpeg

Komunikację w niniejszej sprawie, proszę kierować do:

Elżbieta Kołodziej 

ul. Szkolna 10 B, 

55-080 Skałka 


Elżbieta Kołodziej    Skontaktuj się z autorem petycji