Petycja w obronie "Piekarskiej Urazówki"

My, niżej podpisani sygnatariusze tej petycji zwracamy się do Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego z prośbą o zwiększenie nadzoru właścicielskiego nad Naszym Szpitalem – S.P. Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich zwanym w całej Polsce popularnie „Piekarską Urazówką”.

Zwracamy się o wnikliwy i wszechstronny nadzór właścicielski w zakresie planowanych inwestycji, w tym m.in.: oddziału chirurgii jednego dnia ze szczególnym uwzględnieniem bilansu nakładów oraz zysków, prac remontowo-budowlanych, częściowej likwidacji oddziału rehabilitacyjnego w miejscu (szczególnie w kontekście zakontraktowanych usług leczniczych w ramach tzw. kompleksowej opieki medycznej oraz zapewnienia pacjentom ciągłości leczenia), a także gruntownej i skrupulatnej analizy wydatkowania wszystkich środków publicznych będących w dyspozycji Naszej jednostki.

Prosimy o umożliwienie przywrócenia w strukturach Szpitala drugiego oddziału urazów i schorzeń kręgosłupa, z czego zawsze słynęła „Piekarska Urazówka”, przynosząc wymierne korzyści nie tylko Naszemu szpitalowi, ale przede wszystkim pacjentom ze Śląska i całej Polski.

Prawie 90 lat działalności „Piekarskiej Urazówki”, szpitala o zasięgu ponadregionalnym, to trwale zapisane  karty w historii Polskiej Ortopedii, czego niezaprzeczalnym faktem jest posiadanie przez Naszą jednostkę ogromnej renomy, nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami, o której utrzymanie zabiegamy każdego dnia, ciężko i z poświęceniem pracując na rzecz pacjentów, którzy powierzyli nam swoje zdrowie i życie.

Z niepokojem obserwujemy, że od 2017 roku rośnie w sposób zastanawiający pracowników strata szpitala, a przecież jeszcze do roku 2016, należeliśmy do grona szpitali, które się bilansowały i były wzorem dla innych placówek medycznych na Śląsku.

Pracownicy są przekonani, a wręcz pewni, że wyłącznie zwiększony nadzór Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego nad przepływem środków publicznych w naszej „Piekarskiej Urazówce” uchroni szpital przed przekształceniem i szkodliwą prywatyzacją, która tak naprawdę służyć będzie realizacji partykularnych oraz osobistych interesów określonej, znanej Nam grupie osób, a nie pacjentom, pracownikom oraz społeczności lokalnej.

Jesteśmy pewni, że tylko i wyłącznie podjęte działania przez organ założycielski (w tym osobiste, zdeterminowane zaangażowanie Pana Marszałka), tj. audyt wewnętrzny oraz szczegółowa analiza rozlicznych nieprawidłowości zgłaszanych przez pracowników w anonimowych ankietach dedykowanych dla pracowników szpitala, doprowadzi do szybkich i koniecznych zmian personalnych kadry zarządzającej, a także do pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osób, które sprokurowały ten stan rzeczy, tym samym powodując zahamowanie procesu lawinowego zadłużania się Naszej placówki, który dla setek pracowników od wielu lat jest drugim domem.

 

 


Społeczny Komitet Obrony "Piekarskiej Urazówki"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Społeczny Komitet Obrony "Piekarskiej Urazówki" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...