Petycja w sprawie budowy obwodnicy Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju

Szczawno Zdrój 14.06.2017r.  

 

Szanowna Pani Premier Rządu Beata Szydło Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3  

Szanowny Pan Minister Mateusz Morawiecki Ministerstwa Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa  

Szanowny Pan Krzysztof Kondraciuk Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00 - 874 Warszawa

 

Petycja w sprawie uruchomienia środków na budowę obwodnicy Wałbrzycha wraz z jej szczawieńskim łącznikiem 

 

My niżej podpisani, Mieszkańcy Szczawna-Zdroju i Wałbrzycha oraz przedstawiciele organizacji społecznych, w oparciu o ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) zwracamy się z prośbą o jak najszybsze uruchomienie środków finansowych, które otrzymała Gmina Wałbrzych na budowę obwodnicy miejskiej w Wałbrzychu oraz zabezpieczenie i przekazanie pieniędzy w kwocie niezbędnej do sfinansowania tzw. szczawieńskiego odcinka wałbrzyskiej obwodnicy przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Bez zrealizowania tej inwestycji, naszej miejscowości, codziennie rozjeżdżanej przez tysiące aut, grozi utrata statusu uzdrowiskowości. W chwili obecnej przez samo centrum uzdrowiska Szczawno-Zdrój, przejeżdża codziennie ponad 25 tysięcy pojazdów, zanieczyszczając środowisko naturalne i stawiając pod znakiem zapytania sens leczenia w takim otoczeniu chorych osób. Coraz większa liczba aut przemieszcza się przez centrum uzdrowiska w wielkich korkach. Niestety miasto ze swoim układem urbanistycznym nie jest przystosowane do rozbudowy istniejącej sieci drogowej, ani poprzez jej zagęszczenie, ani poprzez wytyczenie tras alternatywnych, które mogłyby odciążać szczególnie zatłoczone odcinki dróg. Jedynym rozwiązaniem mogącym w znacznym stopniu wpłynąć na odciążenie uzdrowiska od ruchu pojazdów jest budowa obwodnicy Wałbrzycha wraz z jej szczawieńskim odcinkiem.  Jest to rozwiązanie bardzo pożądane przez mieszkańców Szczawna-Zdroju, ale także przez lokalne samorządy od szczebla gminy po województwo oraz gestorów bazy uzdrowiskowej. Utrata uzdrowiskowości przez Szczawno-Zdrój stanowić będzie o utracie kilkuset miejsc pracy w naszym mieście. Zniweczone zostaną inwestycje w bazę uzdrowiskowo-noclegową, a w konsekwencji zniszczony zostanie także lokalny  biznes oparty o działalność uzdrowiskową Szczawna- Zdroju. To w konsekwencji znacząco uszczupli niewielki budżet gminy, co z kolei nie pozwoli zaspokajać podstawowych potrzeb  naszej lokalnej społeczności. Biorąc pod uwagę powyższe jeszcze raz wnosimy i prosimy o jak najszybsze uruchomienie zaplanowanej budowy obwodnicy Wałbrzycha wraz z jej szczawieńskim łącznikiem. Licząc na pomoc Pozostajemy z wyrazami szacunku

Prezes stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój   Arkadiusz Czocher

Stowarzyszenie Kocham Szczawno Zdrój Ul. Sienkiewicza 34/1 58-310 Szczawno-Zdrój  


Arkadiusz Czocher email: kochamszczawno@op.pl    Skontaktuj się z autorem petycji