Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr. 12 na trasie Leszno - Lasocice - Długie Stare

Ministerstwo Infrastruktury
Sz.P. Andrzej Adamczyk


do wiadomości
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Poznaniu

 

PETYCJA

Szanowny Panie Ministrze, My wszyscy podpisani poniżej oraz na listach załączonych do niniejszego pisma – zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o spowodowanie budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 12 pomiędzy miejscowościami Leszno – Lasocice – Długie Stare, łącznie około 5 km. Temat ścieżki rowerowej trwa już od co najmniej 15 lat, pomimo zgłoszeń, wniosków i interpelacji lokalnych przedstawicieli oraz władz samorządu GDDKiA odsuwa w czasie plany budowy. Początkowo były obietnice, że ścieżka zostanie zaplanowana po wybudowaniu drogi ekspresowej S5 - cierpliwie czekaliśmy i w ramach przebudowy węzła S5 został wybudowany tylko fragment ścieżki. Kolejnym terminem podjęcia prac nad budową ścieżki był warunek przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z krajową w miejscowości Lasocice. Skrzyżowanie zostało przebudowane wraz ze sygnalizacją świetlna i tylko w zakresie jego przebudowy został wybudowany fragment ciągu pieszo – rowerowego. Tak więc po bardzo długim już oczekiwaniu mamy dwa kawałki ścieżki, które kończą się w polu. Leszno jest naszym miastem powiatowym, pracuje tam również większość mieszkańców okolicznych miejscowości, a w leszczyńskich szkołach uczą się nasze dzieci. Połączenie miejscowości Leszno Lasocice – Długie Stare umożliwiło by dojazd do pracy rowerem, który w tej chwili po drodze krajowej jest niemalże niemożliwy. Obecnie ze względu na brak ścieżki droga dla rowerzystów jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza jazda z dziećmi. Na wskazanym odcinki drogi dochodzi do wypadków śmkiertlenych, również z udziałem pieszych. Każdego dnia drogą krajową poruszają się zarówno rowerzyści jak i piesi. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, jednak nie bez znaczenia pozostają inne aspekty takie jak ekologia, ochrona zdrowia, aktywny tryb życia oraz ekonomia. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że tak jak w całej Europie stawia się na rozwój ekologii i zdrowego trybu życia, a co za tym idzie - promuje komunikację rowerową, jako tanią i naturalną alternatywę dla pojazdów mechanicznych - tak i w Polsce tendencja ta ma charakter wzrostowy.

Mając nadzieję, że przedstawione powyżej racje Pan Minister uzna jako zasadne a przywołane argumenty za wystarczające - ośmielamy się wnosić jak na wstępie.


Stowarzyszenie ZMW    Skontaktuj się z autorem petycji