Petycja w sprawie instalacji mierników zanieczyszczenia powietrza przy białostockich szkołach i przedszkolach

Na podstawie art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego, my uczniowie, nauczyciele oraz rodzice białostockich szkół oraz przedszkoli, zwracamy się do Prezydenta Miasta Białegostoku z wnioskiem o instalację sieci mierników zanieczyszczenia powietrza (pomiar PM10, PM2,5 i in.) z tablicami świetlnymi prezentującymi wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym, przy wszystkich przedszkolach i szkołach samorządowych miasta Białegostoku.

Zdrowie jest najważniejszą wartością, więc chcemy, żeby dzieci, młodzież oraz mieszkańcy miasta Białegostoku oddychali czystym powietrzem. Dlatego uważamy, że informowanie społeczności szkolnej o stanie czystości powietrza pomoże uświadomić problem wpływu smogu na nasze zdrowie. Zadaniem szkoły jest edukowanie, więc nasza petycja wpisuje się w główną rolę oświaty.

Panie Prezydencie, chcemy, żeby nasz Białystok, idąc drogą innych miast, dostarczał mieszkańcom, a przed wszystkim uczniom i dzieciom, bieżących, czytelnych informacji o stanie powietrza w ich bezpośrednim otoczeniu oraz budował wizerunek miasta dbającego o zdrowie i świadomość społeczną swoich mieszkańców na temat poziomu zanieczyszczeń.

 


Marzena Korolczuk, Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku    Skontaktuj się z autorem petycji