Petycja w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu

Podmiot wnoszący petycję:

Uczniowie i rodzice uczniów

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi

w Przecławiu

oraz inne osoby popierające petycję

 

reprezentant

Iwona Krępic

Kopice 16

72-112 Stepnica

 

Szanowna Pani,

 

Małgorzata Schwarz,

Wójt Gminy Kołbaskowo,

 

Szanowna Pani,

Magdalena Zarębska-Kulesza,

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

 

PETYCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu

 

Jako rodzice i uczniowie Szkoły wnosimy o podjęcie działań w celu unieważnienia decyzji o likwidacji Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu.

 

Uważamy, że wydanie decyzji o likwidacji naszej szkoły, szczególnie przed końcem roku szkolnego, z dniem 10 maja 2022 r. jest niezgodne z ustawą Prawo Oświatowe (art. 94 i 172 pkt. 4). Decyzja ta jest bardzo krzywdząca i szokująca dla naszych dzieci, które są uczniami tejże szkoły, jak i dla nas ich rodziców.

 

Przez cały rok szkolny nasze dzieci realizowały skrupulatnie podstawę programową i zdawały egzaminy wykazując się wiedzą w tym zakresie. W końcówce roku szkolnego, przez decyzję Pani Wójt, zostały zaskoczone brakiem możliwości ukończenia edukacji w tym roku szkolnym w swojej szkole. Postawienie naszych dzieci w sytuacji likwidacji szkoły, szczególnie tuż przed końcem roku szkolnego jest działaniem uderzającym w ich wrażliwe osobowości, powoduje u nich niesamowity stres.

Odwołujemy się do wrażliwości Pani Wójt oraz przepisów prawa i wnosimy o unieważnienie decyzji.

Odwołujemy się także do Pani Kurator o wsparcie i prosimy o rozważne potraktowanie 90 uczniów szkoły, którzy cały rok ciężko pracowali, a przed końcem roku pozbawia się ich możliwości dokończenia rozpoczętej nauki w swojej szkole.

Odwołujemy się do obu Pań o postawienie się w tej stresującej sytuacji, w jakiej znaleźli się obecnie się uczniowie ósmych klas, którzy stoją na nowej drodze swojej edukacji. W chwili obecnej, niecały miesiąc przed tak ważnym dla nich egzaminem ósmoklasisty, obawiają się co będzie dalej oraz czy i gdzie będą mogli podejść do tego egzaminu.

Ponadto nie zgadzamy się na likwidację Szkoły. Edukacja domowa to nie jest zmora. Edukacja domowa pozwala naszym dzieciom uczyć się we własnym tempie, nauka jest dopasowana do potrzeb dziecka i jego wrażliwości. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za dzieci. Szkoła w krótkim czasie, zaledwie 2 lat swego istnienia podjęła szereg działań by edukacja dzieci była atrakcyjna. To, że uczniowie są w trybie edukacji domowej nie oznacza że są zostawieni sami sobie. Szkoła zapewnia bogatą ofertę nieodpłatnych warsztatów na każdym etapie edukacyjnym. Proponuje uczniom zajęcia których nie znajdą w innych szczecińskich szkołach - warsztaty przygodowe, kulinarne, elektroniczne, programowania, praca z drukarka 3D, z biologii czy fizyki czy chemii głównie eksperymentalne, językowe, ratownictwa medycznego i wszelkich form przygotowujących do rozpoczęcia samodzielnego życia w dorosłości. Nasza szkoła działa zgodnie z nowo wchodzącymi przepisami w zakresie edukacji włączającej. Szkoła realizuje te zajęcia mimo bezprawnego wstrzymywania wypłat subwencji przez Gminę Kołbaskowo przeznaczonej na nasze dzieci i ich edukację.

Dodatkowo praca szkoły przypadła na czas pandemii, który był i tak wystarczająco trudny dla wszystkich. Zajęcia realizowane przez szkołę, ogrom wsparcia zarówno dla dzieci, jak i rodziców był w tym okresie nieoceniony. Niezrozumiałe jest dla nas stwarzanie tak niekomfortowej sytuacji, szczególnie uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. My jako dorośli, rodzice tychże dzieci, zostaliśmy postawieni pod murem przez pozbawienie nas możliwości jakiejkolwiek reakcji. Nikt nie próbował nawet z nami rozmawiać byśmy mogli przedstawić realne sukcesy naszych dzieci. Szokująca jest taka bezduszna postawa wobec dzieci, które pracowały cały rok na finalny egzamin w swojej szkole i mają być tej możliwości z przyczyn niezrozumiałych pozbawione. Ponadto nasza szkoła oferuje cały pakiet zajęć terapeutycznych w wymiarach godzin takich, jakich żadna szkoła w województwie nie zapewnia, co jest szczególnie ważne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Szanowne Panie, prosimy o pozostawienie sporów z boku, każda sytuacja jest do rozwiązania. Dziś chodzi o dzieci i ich zdrowie psychiczne i komfort nauki, do której prawo jest zagwarantowane w Konstytucji RP (Art. 70).

Ponieważ sprawa jest bardzo pilna prosimy o odpowiedź bez zbędnej zwłoki.

 

Do wiadomości: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Iwona Krępic do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...