PETYCJA W SPRAWIE MONTAŻU EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ TORÓW PRZY ULICY TĘCZOWEJ, MANGANOWEJ I WYSOKIEJ

Domagamy się montażu ekranów akustycznych wzdłuż torów przy ulicy Tęczowej. 

Żądamy poszanowania dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców ulicy Tęczowej, Manganowej i Wysokiej znajdujących się w strefie bezpośredniego oddziaływania hałasu emitowanego przez przejeżdżające pociągi.

Naszym celem jest przekonanie urzędników, aby w trybie pilnym rozpoczęli działania mające na celu rozpoczęcie budowy ekranów dźwiękoszczelnych na wspomnianym odcinku.

W skali dnia pociągi kursują co kilka minut. Wśród przejeżdżających pociągów są szynobusy, pociągi pasażerskie, dalekobieżne oraz ciężkie pociągi towarowe i techniczne. Hałas emitowany przez przejeżdżający pociąg waha się od 40dB do nawet 97dB. Niektóre pociągi zwalniają i jedyną konsekwencją przejazdu jest szum. Niestety znaczna część pociągów wpada na nasyp oraz wiadukt z dużą prędkością. Szum lokomotywy, stukot wagonów oraz przenikliwy hałas wydobywający się spod kół uniemożliwia mieszkańcom budynków zlokalizowanych przy ulicy Tęczowej oraz Wysokiej normalne funkcjonowanie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w agendach PKP obecnie po zmodernizowanych torach jeździ mocno przestarzały i zużyty tabor kolejowy, który generuje ogromny hałas. Dodatkową uciążliwość stanowią przeraźliwe dźwięki syren zamontowanych w pociągach. Nie są to pojedyncze sygnały ostrzegawcze, lecz kilkunastosekundowe emisje. Trasa kolejowa na tym odcinku jest osadzona na wysokim nasypie i nie występują tu ani przejazdy dla pojazdów, ani przejścia dla pieszych.

Okoliczni mieszkańcy skarżą się na kłopoty w codziennym funkcjonowaniu. Przez długie i bardzo głośne pociągi towarowe, które przemierzają trasę kilkukrotnie nocami nie możemy spać. Otwarcie okna w ciepły dzień również traci sens. Nasze dzieci budzą się w nocy przestraszone łomotem, a zwierzęta boją się wychodzić na spacer. Nawet szyby o podwyższonym współczynniku tłumienia nie są wystarczające – dźwięki wdzierają się do mieszkań nawet przy szczelnie zamkniętych oknach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz.1841) norma
dla hałasu w godzinach od 6 do 22 to 60db, a dla godzin nocnych 50dB. Natężenie dźwięku wyrażone jest skalą logarytmiczną, więc wzrost o 35dB przekłada się na wzrost głośności aż trzykrotnie. Zainstalowane przed kilkoma laty ekrany akustyczne dodatkowo potęgują wrażenia dźwiękowe – ekrany izolując jedną stronę, na drugą odbijają dźwięki, które ze wzmożoną siłą trafiają w okna osiedli zamieszkiwanych przez 3000 osób. Dźwiękom powietrznym towarzyszą uderzeniowe, które negatywnie wpływają na ponad stuletnie budynku zlokalizowane przy ulicy Wysokiej. Wszystkie kamienice objęte są ochroną konserwatorską, a ich stan ciągle się pogarsza.

Popieramy oraz cieszymy się z rozwoju i modernizacji kolei. Uważamy jednak, że nie
możemy być ofiarami postępu i dobrobytu PKP. Przeprowadziliśmy konsultację z
pracownikami Politechniki Wrocławskiej katedry Akustyki i Multimetrów oraz urzędnikami
miejskimi. Brak ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowej przebiegającej przez gęsto
zaludnione centrum miasta jest faktem niespotykanym. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zbudowanie ekranów akustycznych pochłaniających dźwięk na nasypie kolejowym przebiegającym przy naszych domach.

 


Mieszkańcy ulicy Tęczowej, Wysokiej i Manganowej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy ulicy Tęczowej, Wysokiej i Manganowej do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...