Petycja w sprawie obniżenia czesnego za studia prawnicze niestacjonarne 2020-2021

Studenci studiów niestacjonarnych na kierunku prawo 2020 zwracają się do władz uczelni z prośbą o obniżenie o co najmniej 25 % czesnego za studia niestacjonarne na kierunku prawo w związku z faktem wprowadzenia stanu epidemii SARS-CoV-2.
Podstawa prawna:

Zgodnie z ,,  Art. 67. 1. Studia są prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu na podstawie programu studiów, który określa:
4. Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia." ( USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz. U. 2018 poz. 1668))


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii(Dz.U. 2020 poz. 491).
Program studiów prawniczych w obecnej formie posiada cechy kursu e-learning, a nie klasycznych studiów prawniczych.
Dodatkowo stan epidemii spełni przesłanki siły wyższej, i na nią się powołujemy oraz na działanie w dobrej wierze w celu wypracowania kompromisu akceptowalnego dla stron.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do władz Akademii Leona Koźmińskiego o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji, tak jak to zrobiły inne uczelnie wyższe.
Liczymy, iż nasz petycja spotka się ze zrozumieniem władz uczelni w tak trudnym okresie dla NAS wszystkich, ale zwłaszcza dla studentów studiów niestacjonarnych łączących pracę z nauką.


Paweł Krzyżanowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paweł Krzyżanowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook