Petycja w sprawie podniesienia dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku niepublicznym w Gminie Pilzno w roku 2022/2023

Kto składa:  Rodzice i Opiekunowie dzieci do lat 3 objętych opieką w Żłobku Niepublicznym na terenie Gminy Pilzno oraz mieszkańcy Gminy Pilzno 

Przedmiot petycji:  Podniesienie dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku niepublicznym w Gminie Pilzno w roku 2022/2023

 Do kogo: Burmistrz, Rada Miasta i Gminy Pilzno,              

      Wnosimy petycję dotyczącą zwiększenia stawki dotacji w Żłobku Niepublicznym w Gminie Pilzno                           

       Pani Burmistrz Ewa Gołębiowska, Szanowna Rado z przewodniczącym rady Czesław Ziaja, codziennie staracie się walczyć z bezrobociem Gminy przy jednoczesnym zapobieganiu odpływowi młodych ludzi mieszkańców do większych miast i za granicę.  

To jest jeden ze sposobów walki z bezrobociem i migracją a nawet emigracją, utrzymując takie placówki jak żłobek. Życie zawodowe młodych matek utrudniał właśnie brak żłobka, które nieraz były zmuszone na porzucenie pracy lub zatrudnienie niewykwalifikowanych opiekunek w celu redukcji kosztów. Długo wyczekiwany żłobek powstał dzięki zaradności przedsiębiorców, co cieszy mieszkańców naszej gminy, ale koszty posłania tam dziecka są dość spore ok.1200 zł za miesiąc, wielu rodziców nie stać na takie koszty. Co w przyszłości może skutkować jego zamknięciem, czego raczej nikt z szanownej rady by nie chciał.  

Chcemy, aby na korzystanie z usług żłobka było stać każdego mieszkańca. W związku z brakiem w gminie Pilzno  miejskiego/publicznego/państwowego żłobka o którym mówiliście tak dużo i zdecydowanie w czasie kampanii wyborczej do samorządu gminy Pilzno w 2018r. wnosimy o zwiększenie  subwencji celowej, która obecnie wynosi 100 zł do kwoty 600 zł . Władze samorządowe pomijają tu dzieci młodsze, nie udostępniając żadnego państwowego żłobka.  Nasza petycja dotyczy równego traktowania dzieci, które uczęszczają do Żłobka Niepublicznego Tęczowa Dolina z dziećmi objętymi opieką w placówkach publicznych miasta i gminy Pilzno.  Niepubliczny Żłobek Tęczowa Dolina spełnia te same wymogi ustawowe, którym podlegają instytucje publiczne takie jak żłobki miejskie, których defakto Gmina Pilzno nie posiada, opieka nad naszymi dziećmi jest bardzo dobra i jesteśmy zadowoleni ze sposobu prowadzenia tej niepublicznej placówki. Rodzice posyłający dzieci do żłobka są takimi samymi mieszkańcami Gminy Pilzno, a zarazem płatnikami podatków na rzecz Gminy, jak osoby, których dzieci uczęszczają do placówek Gminnych.         

Subwencja oświatowa w przypadku dziecka 2,5 rocznego objętego opieką w prywatnym przedszkolu na terenie Gminy Pilzno wynosi około 1000zł/miesięcznie, to samo dziecko w prywatnym żłobku ma dotację z Gminy 100zł. Oczywiście dotacja dla przedszkola jest obowiązkowa dla samorządu, a dla żłobka dobrowolna - ale chodzi o to samo dziecko i wsparcie w zakresie zapewnienia takiej samej opieki (a nawet bardziej rozbudowanej, bo dzieci w żłobku nie są na tyle samodzielne, co w przedszkolu i potrzeba większej ilości personelu i koszty kadrowe są większe). Dodatkowo dzieci objęte opieką w przedszkolu na terenie Gminy Pilzno mają wsparcie w zakresie wyżywienia tj. Rodzice ponoszą tylko koszt tzw. „wsadu do kotła” (resztę pokrywa gmina) i koszty wyżywienia są znacznie niższe i nie tak obciążające. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż funkcjonowanie żłobka prywatnego na terenie Gminy Pilzno i przyznanie mu dofinansowania nawet w wysokości 600zł/ do dziecka objętego opieką jest znacznie bardziej opłacalne i korzystne dla samorządu aniżeli otworzenie żłobka samorządowego i pokrywanie całkowitych kosztów utrzymania placówki - w takiej formie koszty będą przynajmniej dwukrotnie a nawet trzykrotnie wyższe.                       

Prosimy o zmianę obecnej polityki i zwiększenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Pilzno,   w stosunku do kwot, jakie władze samorządowe przeznaczają w mieście i gminie Pilzno na przedszkola publiczne. Prosimy o zrozumienie naszych potrzeb i podjęcie stosownych działań.

Prośbę o rozpatrzenie naszej petycji składamy zgodnie z Ustawą o petycjach (Duz. Z 2014 r., poz. 1195) W celu uniknięcia wskazanych powyżej zagrożeń oraz zapewnienia dzieciom równego dostępu do usług wysokiej, jakości, szczególnie w związku z prowadzoną przez Miasto i Gminę Pilzno  polityką prorodzinną, jak również wprowadzenia polityki gmina Pilzno przyjazna dla młodych mieszkańców,  prosimy o spełnienie Naszych postulatów w petycji.                             

Z poważaniem Rodzice, mieszkańcy Gminy Pilzno            

  Do petycji dołączamy załącznik; 1.    

Przegląd wybranych ustaw na dotację celową z terenu województwa podkarpackiego w latach 2017-2022

załacznik;2

Listę poparcia rodziców opiekunów, mieszkańców gminy Pilzno ,

 

Załącznik nr.1  PRZEGLĄD WYBRANYCH USTAW NA DOTACJĘ CELOWĄ Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W LATACH 2017-2022 1. UCHWAŁA NR L/421/22 RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU z dnia 28 września 2022 r. – 200.00 zł. do każdego dziecka

2. UCHWAŁA NR XLVII/361/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE z dnia 29 września 2022 r. - 575,00 miesięcznie, na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy

3. UCHWAŁA NR LII/247/2022 RADY GMINY LUBENIA z dnia 22 sierpnia 2022 r. – 300.00 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkujące na terenie Gminy Lubenia

4. UCHWAŁA NR XXVII/280/2021 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 31 marca 2021 r. - 500,00 zł miesięcznie na każde zamieszkałe na terenie Gminy Trzebownisko

 5. UCHWAŁA NR 10/2021 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 25 stycznia 2021 r. - 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie gminy Leżajsk

6. UCHWAŁA NR XXXI/307/2020 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 29 lipca 2020 r. – 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku i zamieszkałe na terenie Gminy

7. UCHWAŁA NR LII/1148/17 RADY MIASTA KROSNA z dnia 29 listopada 2017 r. – 400,00 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką

8. UCHWAŁA NR IV/36/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 28 grudnia 2018 r. – 200,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

9. UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY FRYSZTAK z dnia 30 listopada 2018 r. - 500,00 zł miesięcznie na każde zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak dziecko  

10. UCHWAŁA NR LXVIII/697/2018 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 2 lipca 2018 r. - 150,00 zł miesięcznie na każde zamieszkałe na terenie Gminy  

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...