Petycja w sprawie podziału klas pierwszych na trzy mniejsze grupy.

Kraków, 29.06.2021 r.

Dyrektor Wydziału Edukacji

Pani Anna Domańska

 

Petycja w sprawie podziału klas pierwszych na trzy mniejsze grupy. 

 

Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie decyzji w sprawie utworzenia trzech oddziałów I-szej klasy w Szkole Podstawowej nr 103 im. K. J. Gałczyńskiego w Krakowie.

My, rodzice, opiekunowie prawni dzieci, które od 1 września 2021 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej, mamy prawo współdecydowania o pracy z naszymi dziećmi, zapewniając im dobry start na pierwszym etapie kształcenia. Taki start zapewni naszym dzieciom utworzenie trzech a nie dwóch klas pierwszych a co za tym idzie mniejsze liczebnie grupy uczniów.

Argumenty za mniejszymi klasami I są oczywiste. Aktualnie żyjemy w bardzo niepewnych edukacyjnie czasach. Pandemia koronawirusa stwarza realne i psychiczne zagrożenie dla naszych dzieci oraz całych naszych rodzin. Mniejsze klasy dadzą uczniom, rodzicom oraz gronu pedagogicznemu poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciele będą mogli zapewnić dzieciom odpowiednie wsparcie emocjonalne w tych ciężkich dla małych dzieci czasach. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele nie mogą być pewni tego, czy nauka będzie odbywać się w sposób stacjonarny czy zdalny. Mniejsze klasy pozwolą nauczycielom na prowadzenie zajęć zdalnych z każdym uczniem, nie tylko tym, który będzie aktywny sam z siebie. Nauka zdalna jest najcięższa dla dzieci nieśmiałych, potrzebujących uwagi i wsparcia nauczyciela a jest to niemożliwe przy 24-ce uczniów on-line. Należy także, a może nawet przede wszystkim  pamiętać iż to właśnie dzieciom uczęszczającym do tych najmłodszych klas najbardziej potrzebne jest zindywidualizowanie wymagań, zwiększenie różnorodności zajęć, osobisty kontakt z pedagogiem. Mamy obawy, że edukacja naszych dzieci w tak licznej klasie nie pozwoli im w pełni rozwinąć swoich umiejętności. To właśnie początek ścieżki edukacyjnej decyduje o ich przyszłych możliwościach i wynikach. To w tym okresie możliwe jest wykrycie i skuteczna korekta mogących się pojawić dysfunkcji, a także rozwój talentów – wymaga to jednak możliwości bezpośredniego kontaktu nauczyciela z dzieckiem. To nie jest możliwe nawet w mieszczącej się w normie, dwudziestopięcioosobowej klasie. 

Za podziałem dzieci na trzy mniejsze grupy przemawia również fakt, iż do tej pory w naszej szkole uczniowie uczęszczali do klas liczących około 16 uczniów i na takie grupy przygotowane są sale lekcyjne. Ponadto prowadzenie zajęć z języków obcych w tak licznej grupie jest równie niekorzystne dla dzieci.

Zwracamy się z prośbą, o możliwość stworzenia warunków do nauki, takich, jak mają dzieci w dotychczasowych klasach edukacji wczesnoszkolnej w tej placówce. Skoro dotychczas dzieci uczą się w kilkunastoosobowych klasach, to życzylibyśmy sobie, by edukacja naszych dzieci mogła przebiegać w równie komfortowych warunkach, co nie pozostaje bez wpływu na poziom ich nauczania, dlatego jesteśmy zaskoczeni decyzją o utworzeniu dwóch klas dwudziestocztero osobowych. Chcielibyśmy, aby nasze dzieci były traktowane na równi z dziećmi z wyższych roczników. Naszym zdaniem szkoła a także kuratorium powinni wspierać edukację dzieci, stwarzając im ku temu jak najlepsze warunki, a tak liczna klasa pierwsza niestety temu nie sprzyja. Dobro dziecka jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

 

Pismo kierujemy do:

Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Anny Domańskiej;

Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 103 im. K. J. Gałczyńskiego w Krakowie.

 

Z góry dziękujemy za rozpatrzenie naszej petycji.