POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA "16" W LASECZNIE, LASECZNIE MAŁYM I BUDOWA PLACU ZABAW W LASECZNIE MAŁYM

Zwracam się do Państwa z gorącym apelem o udzielenie poparcia akcji społecznej, prowadzonej na rzecz podniesienia jakości życia obywateli kraju, poprzez poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej nr „16”: szczególnie mieszkańców Laseczna, Laseczna Małego, Mózgowa, Gulbia, innych okolicznych wsi, a także wszystkich przejeżdżających ww. trasą kierowców.
Pragnę, aby problem został dostrzeżony przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad w Olsztynie. Przy pomocy mieszkańców wsi prowadzę akcję społeczną w Internecie na stronie: https://www.facebook.com/bezpiecznelaseczno, której celem jest wsparcie i wzmocnienie działań lokalnych władz - Wójta Gminy Iława i  Rady Gminy. Docierają do nas liczne głosy poparcia i sympatii od miłośników bezpiecznej turystyki pieszej i rowerowej z terenów innych obszarów powiatu iławskiego, a także od kierowców, którzy również dostrzegają problem.Droga krajowa nr 16 została włączona do trans-europejskiej sieci transportowej TEN-T. To najkrótszy szlak, którym można z zachodu dojechać na Litwę. Tereny przylegające bezpośrednio do drogi krajowej o tak dużej randze powinny być wizytówką kraju. Jestem przekonana, że bezpieczna, oświetlona i atrakcyjna ścieżka pieszo-rowerowa, przejścia dla pieszych i miejsce zabawy dla dzieci znacznie podniosą walory estetyczne tych obszarów, a przede wszystkim wpłyną na kreowanie wizerunku Gminy Iława jako przyjaznej nie tylko mieszkańcom, ale i turystom.

Podpisując, popierasz:

  • budowę oświetlonej ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 w miejscowościach Laseczno i Laseczno Małe (od granicy lasu w Lasecznie do zjazdu wsi Mózgowo, a nawet Gałdowo);
  • wyznaczenie, oznakowanie i zabezpieczenie barierami przejść dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 16 w obrębie istniejących przystanków, budowę zatok autobusowych;
  • utworzenie zagospodarowanego miejsca wypoczynkowego dla dzieci w Lasecznie Małym.

Jestem przekonana, że realizacja opisanych działań, przede wszystkim, znacząco wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców posesji usytuowanych poza centrum wsi poprzez zapewnienie  im bezpiecznego dostępu do obiektów użyteczności publicznej i usług: biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury, szkoły, przedszkola, sklepu, kościoła, cmentarza, przystanków autobusowych, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ząbrowie, a także przyniesie inne liczne korzyści, o których mogą Państwo przeczytać na stronie: https://www.facebook.com/bezpiecznelaseczno.
Wierzę, że przedstawiciele organów decyzyjnych, w trosce o dobro mieszkańców i innych użytkowników szlaku komunikacyjnego, przystąpią do radykalnych działań.

Z poważaniem

Lidia Miłosz – inicjator akcji społecznej: https://www.facebook.com/bezpiecznelaseczno