Petycja w sprawie poprawy jakości powietrza w Ustroniu

Burmistrz Miasta Ustroń

Rada Miasta Ustroń

 

Petycja w sprawie poprawy jakości powietrza w Ustroniu

My, niżej podpisani, mieszkańcy Ustronia, osoby fizyczne, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy, działając społecznie i w interesie publicznym, zwracamy uwagę na konieczność kontunuacji dotychczasowych dobrych działań oraz podjęcie nowych działań w celu poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Wnosimy o:

1. Zaoferowanie mieszkańcom bezpłatnych porad ekodoradcy w zakresie technik termomodernizacji budynków i dostępnego dofinansowania.

2. Stworzenie punktu konsultacyjnego programu “Czyste Powietrze”.

3. Dołączenie do rządowego programu Stop Smog wspierającego termomodernizację domów osób o niskich dochodach.

4. Usprawnienie działania Straży Miejskiej w zakresie kontroli palenisk i informowania o uchwale antysmogowej.

5. Zlecenia badań określających skalę zanieczyszczenia powietrza przez ruch samochodowy.

 

Podpisując petycję, ninieszym wyrażam zgodę na złożenie w moim interesie petycji w formie pisemnej albo zapomocą środków komunikacji elektronicznej przez Ustroński Alarm Smogowy, reprezentowany przez Piotra Poznańskiego, zamieszkałego w Ustroniu.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Piotr Poznański do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...