Petycja w sprawie przebudowy drogi w Rębiechowie i stworzenia połączenie Kaszub do drogi z Portem Lotniczym w Gdańsku ul. Słowackiego

                                                                                                Kartuzy, dn. 4.07.2019 r.

Pan/i ·      

Mieczysław Struk

Marszałałek Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80 - 810 Gdańsk;

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk;

Bogdan Łapa

Starosta Powiatu Kartuskiego

ul. Dworcowa 1, 83 – 300 Kartuzy;

Alicja Żurawska

Starosta Powiatu Kościerskiego

ul. 3 Maja 9C, 83 – 400 Kościerzyna;

Leszek Waszkiewicz

Starosta Powiatu Bytowskiego

ul. Ks. dr. B. Domańskiego 277 – 100 Bytów;

Marek Szczepański

Starosta Powiatu Chojnickiego

ul. 31 Stycznia 56, 89 – 600 Chojnice;

Wojciech Kankowski

Burmistrz Gminy Żukowo

ul. Gdańska 52, 83 – 330 Żukowo

 

 

Szanowny Panie Marszałku

Szanowna Pani Prezydent

Szanowni Pan/i Starosto

Szanowny Panie Burmistrzu

 

 

Petycja w sprawie przebudowy oraz modernizacji drogi powiatowej oznaczonej jako P 1901G tzn. ul. Lotnicza w Rębiechowie w ten sposób, aby po modernizacji nastąpiło połączenie drogi powiatowej z siecią dróg w Gdańsku tzn. Port Lotniczy Gdańsk i stworzenie inicjatywy uchwałodawczej dla ww. zadania włączając samorząd Powiatu Bytowskiego, Kościerskiego oraz Chojnickiego.    

 

Uzasadnienie

 

W 2008 r. wyniku rozbudowy Portu Lotniczego w Gdańsku mieszkańcy Powiatu Kartuskiego, ale również mieszkańcy pozostałych części Kaszub tzw. Powiatów Centralnych zostali pozbawieni bezpośredniego połączenia z lotniskiem Gdańsk – Rębiechowo. Zarówno podczas protestów jak i teraz nikt nie negował potrzeb rozwojowych Portu Lotniczego Gdańsk – Rębiechowo. Jednak w żaden sposób powstałe w spontaniczny sposób protesty nie wpłynęły na zmianę obrazu sieci dróg do lotniska patrz.: Protest Mieszkańców Banina i Rębiechowa w 2008 r.: https://www.youtube.com/watch?v=5G1OVEk4bB8   Następnie nastąpiła modernizacja i rozbudowa ul. Słowackiego i ul. Nowatorów z rondem turbinowym w Gdańsku – Kokoszki. W najbliższym czasie zaprojektowana do modernizacji została ul. Budowlana w Gdańsku. Prezydent Gdańska zawsze publicznie zapewniał, że ciąg przy lotnisku zostanie zakończony rondem, aby w niedalekiej przyszłości połączyć ul. Słowackiego z Powiatem Kartuskim (ok. 1,5 km). Po odłączeniu bezpośredniego połączenia samochodowego i autobusowego Mieszkańców Powiatu Kartuskiego oraz ościennych Powiatów spowodowało bardzo poważne utrudnienie z korzystania portu lotniczego, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu (do 1975 r.) terytorialnie i administracyjne należał do Gminy Żukowo. W ostatnich latach pasażerowie oraz ich rodziny muszą wykonywać bezzasadne objazdy, aby skorzystać z oferty Portu Lotniczego Gdańsk – Rębiechowo. Stworzenie bezpośredniego połączenia drogi nr P 1901G z ul. Słowackiego w Gdańsku spowoduje usprawnienie ruchu oraz jego rozluźnienie na ul. Budowlanych, ul. Kartuskiej w Gd. – Kokoszki oraz Nowatorów. Taka sytuacja powoduje, że w tych miejscach tworzą się korki, stanowią dodatkową, dużą uciążliwość nie tylko dla Mieszkańców okolicznych wsi takich jak Banino czy Rębiechowo, ale przede wszystkim dla Mieszkańców Kaszub Centralnych tzn. klientów Portu Lotniczego z obszaru Powiatu Kartuskiego Bytowskiego, Kościerskiego oraz Chojnickiego, którzy chcąc skorzystać z portu lotniczego muszą włączyć się w wir ruchu miejskiego i stać w kolejnych korkach.   Reasumując stwierdzam, że spowodowanie bezpośredniego połączenia z Portem Lotniczym Gdańsk – Rębiechowo jest w interesie ekonomicznym zarówno miasta Gdańsk jak i ościennych Powiatów.   

 

 

My niżej podpisani Mieszkańcy Powiatu Kartuskiego,

Kościerskiego Bytowskiego oraz Chojnickiego

Mieszkańcy Gminy Żukowo oraz wsi Banino i Rębiechowo

Uczestnicy ruchu na drodze krajowej nr S 7 oraz nr 20

i powiatowej nr P 1901G

 

 

Do wiadomości:

1. FB – Grupa Mieszkańców Powiatu Kartuskiego;

2. FB – Andrzej Bystron Oficjalny Profil;

3. Media;

4. a/a