Petycja w sprawie przywrócenia działalności lekarza POZ w Ośrodku Zdrowia w Otorowie

                                                                                              Otorowo dnia 21.01.2023r.

  Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek

Starosta Szamotulski Beata Hanyżak 

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz  

Petycja w sprawie przywrócenia działalności lekarza POZ w Ośrodku Zdrowia w Otorowie            

           Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach(Dz.U. z 2014r., poz. 1195), działając w interesie publicznym my, mieszkańcy Otorowa i okolicznych miejscowości dotychczas korzystający z opieki medycznej lekarza POZ w Otorowie, składamy petycję o przywrócenie jego funkcjonowania.                                              Lekarz POZ w Ośrodku Zdrowia w Otorowie jest niezbędny naszej społeczności o czym świadczy ilość osób z niego dotychczas korzystająca. Są to całe rodziny od niemowląt, które dotychczas tu otrzymywały pierwsze szczepienia, po schorowanych seniorów - często leżących, którzy nie mają swoich środków lokomocji i możliwości jakiegokolwiek dojazdu do innego POZ.  Od lat nie funkcjonuje bowiem transport publiczny z większości wiosek tego rejonu.                                                                                            Konstytucja  RP nakłada na władze samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej , finansowanej ze środków publicznych obywatelom.                                                                                            Ustawy o samorządzie gminnym oraz powiatowym stanowią, że do ich zadań należy m.in. realizacja zadań i zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia, a ich wykonywanie może być realizowane w drodze współdziałania JST.              W 2016 roku ówczesny Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz reprezentując Skarb Państwa przekazał nasz ośrodek Gminie Szamotuły gwarantując mieszkańcom samorządowe lokale dla działalności lekarza POZ oraz położnej i pielęgniarki środowiskowej.                                                                                                                      Obecnie wielu mieszkańców zostało tej opieki pozbawionych, albowiem wszystkie okoliczne podmioty odmawiają przyjęcia nowych pacjentów, a ci którym się to udało muszą dojeżdżać 20, 30, a nawet 40 kilometrów! Uważamy, że obowiązek zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych należy do podstawowych zadań samorządu gminnego i powiatowego oraz NFZ i nie jest obecnie realizowany dla nas mieszkańców Otorowa, Koźla, Krzeszkowic, Lipnicy, Dębiny, Buszewka, Buszewa, Dęborzyc, Czyśćca, Wierzchaczewa, Pólka i Komorowa.                                                                                                         Samorząd powiatowy  poprzez SP ZOZ w Szamotułach rozpoczął kilka lat temu prowadzenie POZ po likwidacji działalności POZ przez dr. Milanowską w Szamotułach i powinien taki sam uruchomić w ośrodku zdrowia w Otorowie!!!                            Szamotulski samorząd gminny dobrowolnie podjął się finansowania programu in-vitro dla garstki mieszkańców, a pozostawia obecnie bez podstawowej opieki medycznej tysiące mieszkańców lekceważąc ich prawa.  

    My mieszkańcy w obawie o nasze zdrowie i życie chcemy przywrócenia do działalności Lekarza POZ w Ośrodku Zdrowia w Otorowie!    

Do wiadomości: - Parlamentarzyści. - Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński. - Media.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Józef do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...