Petycja w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na linii nr 27 oraz przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu wschodniej części Kujaw i Pomorza

Petycja w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na linii nr 27 oraz przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu wschodniej części Kujaw i Pomorza  

  Jako mieszkańcy wschodniej ściany województwa Kujawsko-Pomorskiego występujemy z petycją o wycofanie się z działań zmierzających do wykluczenia komunikacyjnego naszego regionu oraz przywrócenie jak najszybciej połączeń kolejowych na linii kolejowej łączącej Toruń z Lipnem i Sierpcem, a także docelowo Brodnicę z Rypinem i Sierpcem. 

 

Linia kolejowa nr 27 jest przykładem porażki w wykorzystaniu potencjału transportowego na skalę ogólnokrajową. Podczas, gdy na obszarze Polski prowadzi się udane reaktywacje transportu kolejowego w postaci rewitalizacji, wzmocnienia oferty przewozowej bądź odbudowy całych traktów, samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego właśnie zawiadamia o cięciu jakichkolwiek par pociągów na trasie Toruń-Sierpc oraz brak planów reaktywacji tych połączeń w przyszłości. Podaje się argumenty o rzekomo złym stanie linii kolejowej, nieoptymalnie usytuowanych przystankach bądź słabej frekwencji. Niestety, w znakomitej większości owe postulaty mijają się mocno z rzeczywistością.

 

·   Linia Kolejowa nr 27 znajduje się w dobrym stanie technicznym, w 2018 roku przeprowadzono podbicie torów i likwidację większości ograniczeń prędkości. Przy wykorzystaniu prędkości rozkładowej pozwala na dotarcie z Lipna do Torunia poniżej godziny, co jest czasem nieosiągalnym dla autobusu.

·         Miejscowość Lubicz jest stale zakorkowana i nie gwarantuje wygodnego dojazdu do Torunia z okolic Lipna. Mając do dyspozycji słabo obłożoną linię kolejową obok notorycznie zablokowanej DK10 skazujemy mieszkańców na nie-ekologiczny oraz nie-efektywny transport indywidualny. Czy rządzący nie widzą bardzo rozrastających się osiedli wschód od Drwęcy, czy też nie chcą widzieć tego problemu? 

·         Linia Kolejowa posiada, z pojedynczymi wyjątkami, dobrze zlokalizowane przystanki w centrum miejscowości (Lubicz, Obrowo, Skępe), co w połączeniu z dowozem autobusami na dworzec, bądź wygodnymi parkingami może być receptą na sukces i przekonać wielu ludzi na przesiadkę ze swojego auta. W przyszłości niedużym kosztem można dobudować kolejne przystanki, które jeszcze lepiej pozwoliłyby wykorzystać potencjał.

·         Podaje się dane o słabej frekwencji. Kiedy prowadzone były pomiary? Niejednokrotnie zdarzało się, że duże zainteresowanie podróżnych przekładało się na brak miejsc w pociągu. Wiele razy podróżni musieli obejść się smakiem i pozostawali na peronach. Czy brak zainteresowania objawiałby się 3 pełnymi wagonami w kursy weekendowe? 

·         Przy ofercie składającej się z dwóch par pociągów, ciężko mimo wszystko zbudować atrakcyjną ofertę dla podróżnych. Jako mieszkańcy chcielibyśmy poznać odpowiedź na pytanie, czemu finansując tylko dwie pary, województwo pozwalało by jeden z tych kursów przez 10 lat miał miejsce w środku nocy? W 2016 roku ponad 3000 mieszkańców prosiło, by przesunąć ten kurs na bardziej dogodne godziny, lecz z jakiegoś względu Urząd Marszałkowski nie przychylił się do tych postulatów sponsorując przez kolejne 4 lata pociąg, który w drodze do Skępego nie zatrzymywał się nawet na wszystkich stacjach, a w 2020 roku kasując tą parę całkowicie, argumentując to… słabą frekwencją. 

·         Linia Kolejowa nr 27 może stanowić doskonały produkt transportowy województwa. Razem z Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym oraz działającym na obszarze powiatu lipnowskiego Powiatowym Zakładem Transportu Samochodowym może stworzyć spójną sieć komunikacyjną, gdzie autobusy stanowiłyby sieć lokalną, dowożącą pasażerów do transportu średniodystansowego, jakim jest kolej. Warunkiem jest jednak R E A L N I E atrakcyjna oferta składająca się z kilku par pociągów, nie kasowana co chwilę z różnorakich powodów, budując tym samym PEWNOŚĆ dla podróżujących. Wschodnia ściana województwa Kujawsko-Pomorskiego jest niezwykle biedna, a odcinanie ją od nowoczesnego i szybkiego transportu tylko kumuluje negatywne bodźce, które jeszcze bardziej pogrążają takie miejscowości jak Lipno i Skępe. 

·         Linia kolejowa nr 27 może również stanowić komfortowe i szybkie połączenie Torunia z Płockiem, co tylko pozytywnie wpłynęłoby na atrakcyjność linii. Porozumienie dwóch samorządów w gestii takiego połączenia nie powinno być Science- Fiction.  Ze strony Ministerstwa Infrastruktury prosimy natomiast o rozpatrzenie uruchomienia przyspieszonego połączenia dalekobieżnego łączącego Toruń (Bydgoszcz) z Warszawą przez Sierpc kursującego co najmniej w weekendy. Historycznie występowało takie połączenie. Obecnie z Lipna nie ma nawet autobusu łączącego to miasto ze stolicą kraju (wspominane nawet z nostalgią połączenie Warszawa-Sierpc-Kołobrzeg). Z wielką przyjemnością przyjęte zostały plany uruchomienia takiego połączenia Trójmiasta przez Grudziądz, Sierpc i Łódź do Katowic. Pora na Toruń i Warszawę!  

 

 

Nie bez znaczenia pozostaje także wykorzystanie linii kolejowej nr 33. Co prawda jej stan techniczny pozostawia wiele do życzenia na odcinku Szczutowo-Sierpc, jednakże po planowanym remoncie i uruchomieniu połączenia dalekobieżnego, zasadnym wydawałoby się uruchomienie kursów lokalnych i wydłużeniu połączeń z Grudziądza do Brodnicy o Rypin i Sierpc. Atrakcyjna oferta przewozowa na tym odcinku pozytywnie wpłynęłaby na rozwój tego regionu.

 

1. Prosimy o wycofanie się z planów likwidacji 2 par pociągów na odcinku Toruń-Lipno-Sierpc przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ta decyzja doszczętnie pogrąży, już i tak, beznadziejną i nie przystającą do współczesnych trendów sytuację transportową.

2. Jako mieszkańcy docelowo wyrażamy postulat o wprowadzeniu atrakcyjnej oferty na tym odcinku po okresie pandemii w postaci większej ilości par pociągów oraz odtworzenie połączeń kolejowych na trasie Brodnica-Sierpc.

3. Prosimy Ministerstwo Infrastruktury o rozważenie uruchomienia dalekobieżnych połączeń kolejowych na trasie Toruń-Sierpc- Warszawa co najmniej w charakterze weekendowym, a także wsparcie w budowie spójnych i atrakcyjnych połączeń, chociażby na odcinku Toruń-Płock w postaci kursów regionalnych oraz dalsze utrzymywanie atrakcyjnych parametrów LK27.

4. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czemu przy ograniczonym budżecie UMWKP dotował nocne połączenie kolejowe na odcinku Toruń-Skępe przez wiele lat pomimo próśb mieszkańców o przesunięcie tego połączenia. Jaki był jego sens?  

 

MIESZKAŃCY      

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam MIESZKAŃCY do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...