Petycja w sprawie stworzenia spójnej sieci ścieżek rowerowych.

ŚCIEŻKA_22.pngSzanowny Panie Burmistrzu,

Zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie działań mających na celu rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Mieście Lubawskim. Chodzi o stworzenie spójnej sieci ścieżek rowerowych i zlikwidowanie istniejących zatorów tj. brak możliwości przejazdu rowerem przez wiadukt nad drogą wojewódzką nr 538 (wjazd do szpitala przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i 3-Maja) oraz aktualny brak przejazdu trasą historycznego szlaku komunikacyjnego po byłej linii kolejowej relacji Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie. Dlatego też pragniemy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii:

  • odtworzenie historycznego szlaku komunikacyjnego na trasie byłej linii kolejowej Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie zdecydowanie poprawi spójność z istniejącą już w naszym mieście ścieżką rowerową na trasie Tama Brodzka – Iława, a także z oddaną do użytku pod koniec 2022 r. ponad 5-kilometrową ścieżką rowerową na odcinku Pacółtowo – Tyliczki;
  • wykorzystanie wiaduktu pokolejowego: wiadukt kolejowy stanowi unikalny element naszego krajobrazu. Chcielibyśmy, aby został on wykorzystany jako element ścieżki rowerowej, co pozwoliłoby mieszkańcom i turystom podziwiać niezwykły widok oraz cieszyć się przyrodą. Jednocześnie wykorzystanie wiaduktu poprawi bezpieczeństwo użytkowników ścieżki zapewniając bezkolizyjne połączenie między istniejącymi ścieżkami.

Nowe Miasto Lubawskie to miejsce, które jest znane z pięknych krajobrazów. Aby jeszcze bardziej i częściej cieszyć się tymi krajobrazami, potrzebujemy bezpiecznych i wygodnych tras rowerowych.


Jacek Wolski Radny Rady Miejskiej NML    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jacek Wolski Radny Rady Miejskiej NML do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...