Petycja w sprawie transmisji online prowadzonych z Komisji Rady Miasta Pruszkowa

 Petycja w sprawie transmisji online prowadzonych z Komisji Rady Miasta Pruszkowa, po zakończeniu okresu pandemii covid-19

 

          Wprowadzenie na terenie całego kraju szczególnych rozwiązań związanych z pandemią covid-19 wymusiło nowe rozwiązania w naszym samorządzie. Jednym z podjętych kroków, było zastąpienie stacjonarnego obradowania Komisji Rady Miasta Pruszkowa formą zdalną, z wykorzystaniem platformy zoom. Każdy mieszkaniec zainteresowany samorządowym życiem miasta mógł obserwować dyskusje i brać udział poprzez kontakt telefoniczny.

 

         Rozwiązanie to okazało się skuteczną formą dotarcia i aktywizowania mieszkańców. W okresie przed pandemią w Komisjach brało udział maksymalnie kilku mieszkańców. Tymczasem transmisje wymuszone przez sytuację nadzwyczajną pokazały, że zainteresowanie dyskusją na Komisjach jest znaczne – niejednokrotnie w czasie rzeczywistym transmisję ogląda kilkadziesiąt osób.  

 

         Wydaje się zasadne, aby wykorzystać to doświadczenie i zastosować do tradycyjnej formy obrad. Zainteresowani mieszkańcy mogliby uczestniczyć osobiście w obradach lub na zasadach wypracowanych w dobie pandemii, w tym – w razie potrzeby – łącząc się z Komisją przez dedykowany numer telefonu. Zapewnienie takiej transmisji jest proste i nie wymaga znacznych nakładów finansowych. Podnosi się jednocześnie jakość archiwizacji nagrań z Komisji – zamiast formy audio, zarchiwizowanej w Biurze Rady Miasta, mamy formę video, dostępną dla każdego o każdej porze.

 

        W związku z powyższym Stowarzyszenie Za Pruszków! w imieniu swoim i zainteresowanych mieszkańców apeluje o podjęcie stosownej inicjatywy przez Prezydenta Miasta Pruszkowa oraz wyposażenie Biura Rady Miasta w odpowiednie zaplecze techniczne, które umożliwi realizację transmisji ze stacjonarnych obrad Komisji Rady Miasta.petycja_grafika.png