PETYCJA W SPRAWIE TRASY AUTOBUSU LINII 103

IMG20230217105349-01-01.jpeg

Petycja w sprawie trasy autobusu linii 103

Apelujemy do Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka o pozostawienie linii autobusowej nr 103 na trasie przejazdu pomiędzy pętlami Pracze Odrzańskie a pl. Jana Pawła II.

Plac Jana Pawła II ze względu na większą liczbę dostępnych linii tramwajowych i autobusowych daje większe możliwości przesiadkowe podczas codziennego poruszaniu się po naszym mieście, jest także przystankiem docelowym dla osób, które chcą udać się do centrum miasta.

Skrócenie trasy linii autobusowej 103 poprzez przeniesienie jej pętli z placu Jana Pawła II na ulicę Kwiską nie tylko utrudni codzienne dotarcie do pracy mieszkańcom wielu zachodnich osiedli, ale też negatywnie wpłynie na pozazawodową część naszej aktywności. Do tej pory jadąc autobusem nr 103 mogliśmy dostać się do placu Jana Pawła II, a następnie do Rynku i całego centrum miasta.

Część zachodnich osiedli nie tylko nie posiada wielu możliwości dogodnego dojazdu do centrum miasta, ale też pozbawiona jest lokalnych miejsc spotkań, centów kultury, czy Centrów Aktywności Lokalnej. Zwłaszcza dla mieszkańców tych osiedli możliwość skorzystania z oferty kulturalnej jaką daje centrum naszego miasta jest bardzo istotna. Dlatego zmniejszenie możliwości dotarcia do centrum miasta wiąże się nie tylko z wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców zachodniej części miasta, ale także z ograniczeniem dostępu do oferty społeczno-kulturalnej Wrocławia.

Apelujemy do Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka o zmianę decyzji dotyczącej skrócenia trasy linii autobusu nr 103.

Z poważaniem,
Michał Woźnica
Mieszkaniec Osiedla Stabłowice