Petycja w sprawie uhonorowania Orderem Orła Białego pośmiertnie prof. Wiesława Domasłowskiego

Szanowny Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  

Za pośrednictwem  

Prof. dr hab. Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów,

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa      

 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,  

w imieniu własnym oraz licznych przedstawicieli środowiska konserwatorów zabytków w Polsce, zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o pośmiertne uhonorowanie prof. dra hab. Wiesława Domasłowskiego Orderem Orła Białego.

Uzasadnieniem wniosku jest wybitna rola profesora w utworzeniu dyscypliny naukowej, jaką jest konserwacja dzieł sztuki. Od początku swojej pracy naukowej prof. Wiesław Domasłowski odgrywał ważną rolę w nadaniu naszej dyscyplinie statusu odrębnej gałęzi nauki. Dzięki wybitnym umiejętnościom pedagogicznym oraz talentom organizacyjnym profesor zapewnił Polsce liczną kilkupokoleniową kadrę dyplomowanych konserwatorów zabytków oraz kadrę naukową. Jego wychowankowie to specjaliści ratujący dziedzictwo naszej Ojczyzny zgodnie z zawartym w Konstytucji Rzeczypospolitej nakazem przekazania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z tysiącletniego dorobku, na który składają się dobra kultury będące konstytucyjnym źródłem tożsamości narodu.      

Naukowe osiągnięcia profesora wykraczają daleko poza granice Polski i Europy. Światowa renoma Wiesława Domasłowskiego zadecydowała o powierzeniu mu kierownictwa w ratowaniu słynnych kolosów na Wyspie Wielkanocnej, świątyni Angkor Wat w Kambodży czy też bezcennych zabytków Egiptu. Międzynarodowy autorytet profesora znajdował wyraz w zaproszeniach na liczne sympozja międzynarodowe. Na wniosek władz politechniki w Kolonii powierzono mu rolę eksperta i merytorycznego twórcy specjalności konserwacji kamienia na niemieckiej uczelni, co w kontekście trudnych, polsko-niemieckich relacji historycznych oraz tragicznych wojennych przeżyć profesora, stawia go w rzędzie najwybitniejszych Polaków zasłużonych dla naszej Ojczyzny w rozsławianiu osiągnięć nauki polskiej za granicą.  

Profesor w swoim życiu zawodowym, jako reprezentant toruńskiego środowiska naukowego, jednoczył przedstawicieli naszej dyscypliny z ośrodków akademickich Torunia, Warszawy i Krakowa. Podczas jednego z jubileuszy delegat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w płomiennym wystąpieniu przyznał, że profesor Wiesław Domasłowski uznawany jest w Krakowie za papieża polskiej konserwacji zabytków. Ten, wygłoszony publicznie kwiecisty komplement, wydawał się przesadną kurtuazją. Jednak z perspektywy dokonań całego życia profesora, trafnie odzwierciedla on rolę, jaką Wiesław Domasłowski odegrał w historii nauki polskiej, będąc jej najwybitniejszym ambasadorem w okresie swoich doniosłych światowych dokonań.  

Licząc na  przychylenie się Pana Prezydenta do przedstawionej prośby,  

pozostaję z wyrazami szacunku

 


Tomasz Korzeniowski, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Gdańsku, ul. Browarna 2/7 80-842 Gdańsk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tomasz Korzeniowski, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Gdańsku, ul. Browarna 2/7 80-842 Gdańsk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...