PETYCJA w sprawie uratowania trzech rzek: Sztoły, Białej i Baby

PETYCJA DO PREMIERA RP MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Szanowny Panie Premierze,

zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie decyzji w sprawie uratowania trzech rzek, które z dużym prawdopodobieństwem w grudniu br. zaczną zanikać, a następnie mogą zostać zatrute ujęcia wody. Wiele wskazuje na to, że przestaną działać małe elektrownie wodne i skończą się spływy kajakowe. Jeżeli politycy i samorządowcy nie zaczną działać efektywnie a środowiska ekologiczne będą bierne, to czeka nas ekologiczna katastrofa. Trzy rzeki Baba, Biała i Sztoła przestaną istnieć. Ekosystem rzeki Białej Przemszy, która w 80 procentach jest zasilana ich wodami, zostanie zniszczony. Zatrute mogą zostać również ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, Olkusza, Sławkowa, Bukowna, a z czasem także Jaworzna, Sosnowca i kolejnych miast Metropolii. Mariusz Czop, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – jest zdania, że z czasem zagrożone będzie ujęcie wody w Ujejscu, skąd czerpią wodę wodociągi z Dąbrowy Górniczej. Profesor przygotował ekspertyzę, w której stwierdza, że po zaprzestaniu odwadniania kopalni, rozpocznie się proces podnoszenia zwierciadła wód podziemnych w całym leju depresji. Woda, która go wypełni, będzie rozpuszczać szkodliwe dla zdrowia minerały i w konsekwencji zanieczyszczone zostaną kolejne ujęcia wody. Według  niezależnych opinii  naukowych, ewentualne  przywrócenie  przepływu  naturalnego  w  tych  rzekach  może  nastąpić  po kilkudziesięciu  latach  od  zaprzestania  do  nich zrzutu wód kopalnianych, także przez ten  czas  w  rzekach  nie  będzie  całkowicie  przepływu  wody  lub  przepływy będą mieć miejsce tylko okresowo. Jednocześnie  ilość  wód  w  ich  korytach  nie  będzie wystarczająca,  dla  podtrzymania  warunków  życia  dla  bogatego  zbiorowiska roślinnego  i  zwierzęcego,  jak  to  ma  miejsce  obecnie.  Z  kolei  jeśli  nawet  naturalny przepływ  wróci  w  tych  rzekach,  po  odpowiedniej  odbudowie  wód  podziemnych, to istnieje niebezpieczeństwo,  że  woda  ta  może  być  skażona  przez  siarczany  i szkodliwe metale ciężkie. Rzeki  Sztoła,  Biała  i  Baba  mają  bardzo  duże  znaczenie  dla  mieszkańców Bukowna,  Bolesławia, Dąbrowy Górniczej oraz mieszkańców sąsiednich gmin. Na terenie Dąbrowy Górniczej przepływa rzeka Biała przez dzielnicę Rudy, gdzie łączy się z rzeką Biała Przemsza. Przepływa przez Lasy Błędowskie, tworząc liczne rozlewiska i bagna.            

Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność. Jeżeli nie zastopujemy bierności urzędniczej - to stracimy zielony, tętniący życiem ekosystem. Nie będzie informacji  o: kolejnych rodzinach bobrów nad Przemszą, o unikalnych storczykach i całej dzikiej przyrodzie podziwianej przez kajakarzy. Skończą się spływy kajakowe i przestaną działać lokalne elektrownie wodne - rację bytu straci młyn w Okradzionowie. Czy tego chcemy?

Stowarzyszenie Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne233727321_509108546862960_8479361306768837171_n.jpg234628804_257199322885315_6525649409262152419_n.jpgScan_1.jpgScan_2.jpg


Tatiana Duraj-Fert, Prezes stowarzyszenia Dabrowskie Inicjatywy Społeczne    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Tatiana Duraj-Fert, Prezes stowarzyszenia Dabrowskie Inicjatywy Społeczne do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )