Petycja w sprawie utworzenia ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej w Izbicy Kujawskiej

W związku z planowaną przebudową ulicy Warszawskiej w Izbicy Kujawskiej (w DK Nr 269) prosimy o ujęcie w planach modernizacji tej ulicy, wykonanie ścieżki rowerowej. 

Ulica Warszawska jest jedyną utwardzoną asfaltową drogą umożliwiającą dojazd do Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Wykonanie ścieżki w tak ruchliwej drodze zwiększy bezpieczeństwo dzieci i dorosłych poruszających się rowerami do szkoły i z niej. Zważywszy, że planowane jest zwężenie jezdni w omawianej ulicy, poruszanie się po tej drodze rowerami będzie dodatkowo utrudnione zarówno dla rowerzystów jak i kierujących innymi pojazdami, a w dni targowe wręcz niemożliwe.

Ścieżka rowerowa w ulicy Warszawskiej stanowiłaby logiczną ciągłość ścieżki wykonanej w ul Szkolnej, z którą stanowić może bezpieczny wyjazd rowerowy do centrum jak i do granic miasta.  Uważamy, że omawiana ścieżka jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego i naszych dzieci. 

Dlatego też reprezentując mieszkańców Izbicy Kujawskiej składających niniejszą petycję prosimy o pozytywne uwzględnienie naszej petycji. 


Klub Turystyki Rowerowej Horyzont - Izbica Kujawska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Klub Turystyki Rowerowej Horyzont - Izbica Kujawska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...