Petycja w sprawie wpisania warszawskiej Rotundy do rej. zabytków

Warszawa, dnia 4.03.2016

Inicjatywa Społeczno - Historyczna

          Trzecia Strona Wisły

 

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20

 

 

Petycja w sprawie wpisania Rotundy do Rejestru Zabytków

 

      My, niżej podpisani, społecznicy, aktywiści, formalne i nieformalne inicjatywy i grupy działań społecznych, jak i zwykli obywatele i mieszkańcy Warszawy wnioskujemy o rozpoczęcie procedury wpisu warszawskiej Rotundy do rejestru zabytków, celem ocalenia jej od rozbiórki i uratowania tego cennego dla miasta jak i mieszkańców, historycznego obiektu. 

   Jak się dowiedzieliśmy, zapowiadana przez PKO Bank Polski SA rewitalizacja obiektu, ma polegać na całkowitym wyburzeniu Rotundy, z fundamentami włącznie, i budowie nowego budynku, co całkowicie zaprzecza definicji słowa "rewitalizacja. 1 lutego 2016 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydała zgodę na rozbiórkę obiektu, zatwierdzoną przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, pomimo, że obiekt figuruje w Gminnym Rejestrze Zabytków.

   Naszym zdaniem skoordynowane działania Ratusza i Stołecznego Konserwatora Zabytków działają na szkodę miasta Warszawa, pozbawiając stolicę istotnych elementów jej kultury i tożsamości historycznej.

   Warszawska Rotunda w obecnej formie, ujęta w Gminnym Rejestrze Zabytków zasługuje na zachowanie w obecnej, oryginalnej i przeprowadzenie stosownych prac remontowych i zabezpieczających. W naszej ocenie budynek ten jest symbolem Warszawy, jej historii i tragedii zarazem, jaka miała tam miejsce w 1979r, która podnosi jeszcze rangę tego obiektu.

   Wnioskujemy o zachowanie Rotundy, jako nierozłącznej części Warszawy, jako miasta, jak i społeczeństwa Warszawskiego. Liczymy na Państwa działanie.

 

Z poważaniem, obywatele Warszawy

 


Trzecia Strona Wisły    Skontaktuj się z autorem petycji