PETYCJA W SPRAWIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRACY DLA PERSONELU NIEMEDYCZNEGO PODMIOTÓW LECZNICZYCH, W TYM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Petycja w sprawie objęcia zapisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, pracowników wykonujących zawód niemedyczny, zatrudnionych we wszystkich komórkach podmiotu leczniczego, w tym pracowników administracji i obsługi.

 

My, niżej podpisani pracownicy podmiotów leczniczych, wykonujący zawód niemedyczny, zatrudnieni we wszystkich komórkach podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników administracji i obsługi, zwracamy się z prośbą o objęcie naszych grup zawodowych zapisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych i ustalenie współczynników pracy adekwatnych dla każdej z grup zawodowych.

Sprawne działanie podmiotu leczniczego uzależnione jest od pracy wielu osób, nie tylko personelu medycznego, który oczywiście jest zasadniczym trzonem służby zdrowia. Jednakże praca personelu niemedycznego, zwanego kolokwialnie „szarym” jest również istotnym elementem procesu leczniczego i bytu każdej jednostki. Rozbudowany system statystyki medycznej, zamówień publicznych jak i podatkowy, szczegółowy controlling ze strony organów nadzorczych oraz zwiększony zakres zadań niemal każdej komórki podmiotu leczniczego w związku z panującą epidemią, przy tak niskich uposażeniach sprawiają, że placówki medyczne z coraz większym trudem znajdują kompetentnych pracowników. W naszych grupach personelu można zaobserwować proces „starzenia kadry”, którą coraz trudniej zastąpić młodym personelem w związku z nieatrakcyjnymi pensjami, a wręcz kształtującymi się na poziomie niewiele wyższym niż płaca minimalna.

Nadszedł czas, by w polskim systemie opieki zdrowotnej poruszyć temat dyskryminacji finansowej pracowników wykonujących zawód inny niż medyczny i zapobiec sytuacji spłaszczania wynagrodzeń. W przeciwnym razie działalność podmiotów leczniczych będzie zagrożona, wobec braku sprawnie działającego aparatu administracyjnego i pracowników obsługi. Fakt, iż lojalnie nie porzucamy swoich stanowisk pracy w celach protestacyjnych, nie może być dłużej wykorzystywany zarówno przez ustawodawcę jak i kierowników podmiotów leczniczych.

W świetle powyższego zwracamy się z prośbą o podjęcie dialogu w sprawie uposażeń pracowników niemedycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Potrzeba uregulowania współczynników pracy także dla personelu niemedycznego, w tym administracyjnego i obsługi wynika z faktu, iż kierownicy podmiotów leczniczych szukając oszczędności, ignorują potrzebę podnoszenia uposażeń w naszych grupach.

Poniżej link do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001473/U/D20171473Lj.pdf      


Katarzyna Serafin    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Serafin do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...