Petycja w sprawie wstrzymania likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku !

                                                     Słupsk, dnia 13.11.2019 r.

   

Pan Marek Gróbarczyk

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

W związku z otrzymaną informacją w dniu 13 listopada 2019 r. o planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku z dniem 01.01.2020 r. Międzyzakładowe Przedstawicielstwo OZZOiM przy Urzędzie Morskim w Słupsku i Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Słupsku stanowczo protestuje i prosi Pana Ministra o zmianę decyzji. Zwracamy uwagę, iż tryb i sposób przeprowadzenia tragicznej dla nas w skutkach decyzji jest nieakceptowany i budzi nasz sprzeciw. Urząd Morski w Słupsku jako organ terenowy administracji morskiej wpisał się na stałe w historię naszego regionu, gdzie funkcjonuje od blisko sześćdziesięciu pięciu lat. Należy podkreślić, że życie zawodowe z Urzędem związały liczne pokolenia mieszkańców regionu, specjaliści różnych dziedzin, ludzie morza, inżynierowie, leśnicy, robotnicy ochrony wybrzeża, prawnicy, logistycy i wielu innych. Nie możemy zapomnieć, że to dzięki nim sprawnie funkcjonują porty, przystanie, realizuje się szereg przedsięwzięć z zakresu ochrony brzegów morskich oraz inwestycji w infrastrukturę portową. Pragniemy podkreślić, iż objęcie przez Pana teki MinistraGospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozbudziły ogromne oczekiwania na rozwój regionu i długo oczekiwane inwestycję. Rozbudowa Portu w Ustce, jako największa inwestycja w regionie od dziesięcioleciu dało nadzieję na rozwój środkowego wybrzeża i stworzyła szansę na wyjście ziemi słupskiej z tzw. „Polski B”.            

Panie Ministrze, od wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej Urząd przystąpił z sukcesem do kilkunastu projektów, których efektem jest zmiana oblicza polskiego wybrzeża na terenie administrowanym przez Urząd Morski w Słupsku. Począwszy od Dźwirzyna, przez Kołobrzeg, Darłowo, Ustkę i Łebę zrealizowano szereg inwestycji, które nie tylko poprawiły bezpieczeństwo, ale również wymiernie przyczyniły się do rozwoju nadmorskich gmin. Dlatego też nie wolno zapominać Panu o trudzie i ciężkiej pracy setek ludzi zaangażowanych w rozwój, modernizację wybrzeża oraz budowanie pozycji administracji morskiej. Wszystko to robiliśmy z pasją, zapałem reprezentując propaństwową postawę. Doskonale Pan wie, że wynagrodzenie za pracę, które otrzymujemy, często nie pozwala nam na godne utrzymanie naszych rodzin, ale wierzyliśmy w zapewnienia Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów, że ta trudna sytuacja dobiega końca i owoce wzrostu gospodarczego, wzrastającego dobrobytu zmienią obliczę administracji morskiej. Międzyzakładowe Przedstawicielstwo OZZOiM przy Urzędzie Morskim w Słupsku i Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, w imieniu pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku oraz ich rodzin, z pełną determinacją będzie bronić naszego zakładu pracy. Zrobimy wszystko, aby nie została zaprzepaszczona nasza spuścizna, praca pokoleń, wspaniałych ludzi oraz ciężko pracujących pracowników. Prosimy o nie obarczanie nas odpowiedzialnością za błędne, jednostkowe decyzję i nie stosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec pracowników i ich rodzin. Planowana likwidacja będzie skutkować znacznymi utrudnieniami w załatwianiu spraw przez interesantów, rybaków, marynarzy oraz wszystkich ludzi związanych z gospodarką morską. Przyczyni się również do dalszej degradacji naszego regionu. Panie Ministrze, nie jest jeszcze za późno na zmianę decyzji i danie nam szansy, której my nie zaprzepaścimy, udowadniając, że jesteśmy potrzebni naszemu regionowi i Państwu. Proszę pomyśleć o trzystu pracownikach i ich rodzinach, które wkrótce zasiądą przy wigilijnych stołach, pełni trwogi, smutku, pozbawieni nadziei na lepsze jutro.            

Szanowny Panie Ministrze, bardzo proszę o wzięcie pod uwagę skromnego stanowiska naszej organizacji związkowej oraz wszystkich ludzi, którzy w tym trudnym momencie solidaryzują się z Urzędem Morskim w Słupsku.                                                                                                                          

                                                                     Z poważaniem                                                                         p.o. Przewodniczący

                                                                           Igor Strąk

 

 

 


Igor Strąk - OZZOiM przy Urzędzie Morskim w Słupsku i GIRM w Słupsku    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Igor Strąk - OZZOiM przy Urzędzie Morskim w Słupsku i GIRM w Słupsku do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook