Petycja w sprawie wstrzymania likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku !

                                                     Słupsk, dnia 13.11.2019 r.

   

Pan Marek Gróbarczyk

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

W związku z otrzymaną informacją w dniu 13 listopada 2019 r. o planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku z dniem 01.01.2020 r. Międzyzakładowe Przedstawicielstwo OZZOiM przy Urzędzie Morskim w Słupsku i Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Słupsku stanowczo protestuje i prosi Pana Ministra o zmianę decyzji. Zwracamy uwagę, iż tryb i sposób przeprowadzenia tragicznej dla nas w skutkach decyzji jest nieakceptowany i budzi nasz sprzeciw. Urząd Morski w Słupsku jako organ terenowy administracji morskiej wpisał się na stałe w historię naszego regionu, gdzie funkcjonuje od blisko sześćdziesięciu pięciu lat. Należy podkreślić, że życie zawodowe z Urzędem związały liczne pokolenia mieszkańców regionu, specjaliści różnych dziedzin, ludzie morza, inżynierowie, leśnicy, robotnicy ochrony wybrzeża, prawnicy, logistycy i wielu innych. Nie możemy zapomnieć, że to dzięki nim sprawnie funkcjonują porty, przystanie, realizuje się szereg przedsięwzięć z zakresu ochrony brzegów morskich oraz inwestycji w infrastrukturę portową. Pragniemy podkreślić, iż objęcie przez Pana teki MinistraGospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozbudziły ogromne oczekiwania na rozwój regionu i długo oczekiwane inwestycję. Rozbudowa Portu w Ustce, jako największa inwestycja w regionie od dziesięcioleciu dało nadzieję na rozwój środkowego wybrzeża i stworzyła szansę na wyjście ziemi słupskiej z tzw. „Polski B”.            

Panie Ministrze, od wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej Urząd przystąpił z sukcesem do kilkunastu projektów, których efektem jest zmiana oblicza polskiego wybrzeża na terenie administrowanym przez Urząd Morski w Słupsku. Począwszy od Dźwirzyna, przez Kołobrzeg, Darłowo, Ustkę i Łebę zrealizowano szereg inwestycji, które nie tylko poprawiły bezpieczeństwo, ale również wymiernie przyczyniły się do rozwoju nadmorskich gmin. Dlatego też nie wolno zapominać Panu o trudzie i ciężkiej pracy setek ludzi zaangażowanych w rozwój, modernizację wybrzeża oraz budowanie pozycji administracji morskiej. Wszystko to robiliśmy z pasją, zapałem reprezentując propaństwową postawę. Doskonale Pan wie, że wynagrodzenie za pracę, które otrzymujemy, często nie pozwala nam na godne utrzymanie naszych rodzin, ale wierzyliśmy w zapewnienia Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów, że ta trudna sytuacja dobiega końca i owoce wzrostu gospodarczego, wzrastającego dobrobytu zmienią obliczę administracji morskiej. Międzyzakładowe Przedstawicielstwo OZZOiM przy Urzędzie Morskim w Słupsku i Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, w imieniu pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku oraz ich rodzin, z pełną determinacją będzie bronić naszego zakładu pracy. Zrobimy wszystko, aby nie została zaprzepaszczona nasza spuścizna, praca pokoleń, wspaniałych ludzi oraz ciężko pracujących pracowników. Prosimy o nie obarczanie nas odpowiedzialnością za błędne, jednostkowe decyzję i nie stosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec pracowników i ich rodzin. Planowana likwidacja będzie skutkować znacznymi utrudnieniami w załatwianiu spraw przez interesantów, rybaków, marynarzy oraz wszystkich ludzi związanych z gospodarką morską. Przyczyni się również do dalszej degradacji naszego regionu. Panie Ministrze, nie jest jeszcze za późno na zmianę decyzji i danie nam szansy, której my nie zaprzepaścimy, udowadniając, że jesteśmy potrzebni naszemu regionowi i Państwu. Proszę pomyśleć o trzystu pracownikach i ich rodzinach, które wkrótce zasiądą przy wigilijnych stołach, pełni trwogi, smutku, pozbawieni nadziei na lepsze jutro.            

Szanowny Panie Ministrze, bardzo proszę o wzięcie pod uwagę skromnego stanowiska naszej organizacji związkowej oraz wszystkich ludzi, którzy w tym trudnym momencie solidaryzują się z Urzędem Morskim w Słupsku.                                                                                                                          

                                                                     Z poważaniem                                                                         p.o. Przewodniczący

                                                                           Igor Strąk

 

 

 


Igor Strąk - OZZOiM przy Urzędzie Morskim w Słupsku i GIRM w Słupsku    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Igor Strąk - OZZOiM przy Urzędzie Morskim w Słupsku i GIRM w Słupsku do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook