PETYCJA W SPRAWIE WYCOFANIA ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH GODZĄCYCH W OCHRONĘ ZWIERZĄT

Głęboko zaniepokojeni skutkami rozwiązań polegających na pozbawieniu organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt możliwości ich odbioru w przypadkach niecierpiących zwłoki, w sytuacji gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża życiu lub zdrowiu zwierzęcia, postulujemy natychmiastowe wycofanie projektowanych rozwiązań i zaniechanie wszelkich prac legislacyjnych godzących w ochronę zwierząt.

94710669_716999472372309_7932430761758556160_n.jpg

Dotychczasowa nauka kościoła katolickiego, oraz zasady demokratycznego państwa prawnego gwarantują ochronę zwierząt, w szczególności ochronę przed znęcaniem się nad zwierzętami. Wdrażane do tej pory działania ustawodawcze obecnej władzy hołdowały tym zasadom, między innymi poprzez nowelizację ustawy o ochronie zwierząt ustawą nowelizującą z dnia 6 marca 2018 r., która między innymi zaostrzała kary i środki karne za znęcanie się nad zwierzętami.

w_(3).jpg

18238017_1739517372730421_1626422832399292344_o.jpg

Podobne rozwiązania do projektowanych pochodziły do tej pory od opozycyjnych przedstawicieli Kukiz’15, m.in. posła Jarosława Sachajko, a osobą która uczestniczyła w konferencjach prasowych tego polityka i wspierała te rozwiązania była Anna K., skazana nieprawomocnym wyrokiem Sądu za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.

18216795_1739517772730381_8715292844295243310_o.jpg

Stan epidemiczny nie jest proporcjonalną przesłanką do wprowadzenia projektowanych rozwiązań. W szczególności należy zauważyć, że obecna linia Rządu zmierza do złagodzenia nałożonych obostrzeń związanych z zagrożeniem Covid-19. Nie ma medycznych podstaw do przyjęcia że zwierzęta przenoszą ten wirus, wobec czego i taki argument upada. 

Projektowane rozwiązania stanowią przejaw nieodpowiedzialnego pozbawienia zwierząt należnej im ochrony. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że policja, oraz strażnicy gminni nie są w stanie zapewnić realizacji ochrony zwierząt w przypadkach niecierpiących zwłoki, w sytuacji gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża życiu lub zdrowiu zwierzęcia. 

5b1ff03c500e9_o,size,933x0,q,70,h,20b297.jpg

 

5c66f28d127d1_p2.jpg

18216704_1739519736063518_5392759854582414432_o.jpg

 

 

Adresaci:

 • Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów
 • Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości  
 • Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
 • Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
 • Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
 • Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska
 • Klub Poselski Kukiz'15
 • Koło Poselskie Konfederacja
 • Koło Poselskie Unia Polityki Realnej
 • Koło Poselskie Przywrócić Prawo
 • Koło Poselskie TERAZ!
 • Posłowie niezrzeszeni

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ktoz@ktoz.krakow.pl ; ul. Floriańska 53, Kraków    Skontaktuj się z autorem petycji