Petycja w sprawie zabudowy w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego

Warszawa, 30 listopada 2019 r.  

Podmiot wnoszący petycję:

 

Na prośbę i w imieniu Mieszkańców Mokotowa i Warszawy, Joanna Dembowska, Radna Dzielnicy Mokotów

Do Pana Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

PETYCJA

      My, mieszkańcy Mokotowa i Warszawy, protestujemy przeciw decyzji o dopuszczeniu na działce 5/3 ( nr obrębu 1-05-12) budowy dwunastopiętrowego budynku wraz z garażem podziemnym i zjazdem.  

      Tego typu zabudowa w odległości ok. 130 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej Jeziorka Czerniakowskiego i ok. 55 m  od granicy terenu objętego tzw. ochroną czynną, czyli terenu Rezerwatu, w naszej ocenie może wpływać na równowagę  obiegu wód podziemnych i wód opadowych zasilających jezioro. Zwracamy uwagę, że inne wysokie budynki zbudowane tu w latach 70. nie mają garaży podziemnych, a w płytszych niż garaż piwnicach latami utrzymywała się stojąca woda (m. in. Bernardyńska 2, 4 i 7).

     Nasz niepokój budzi także fakt, że teren inwestycji znajduje się ściśle w obrębie wilanowskiego klina napowietrzającego, a obliczenia pokazują, że pas wzdłuż Wisły i jej starorzeczy powinien być wolny od wysokiej zabudowy.

     Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wystąpiło co prawda do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię środowiskową i uzyskało zgodne z prawem „uzgodnienie”, ale uzgodnienie to uzyskało przez niezajęcie przez RDOŚ stanowiska w terminie 21 dni od otrzymania pisma do wglądu.

Uważamy za niedopuszczalne, że organ wydający decyzje o warunkach zabudowy oparł się wyłącznie na analizie odziaływania inwestycji na środowisko opracowanej przez komercyjny podmiot na zlecenie inwestora, podczas gdy instytucja publiczna powołana do ochrony rezerwatu uchyliła się od odpowiedzi i nie zajęła stanowiska.

Pamiętajmy, że w perspektywie zmian klimatu, Jeziorko Czerniakowskie to nie tylko chroniony prawem rezerwat przyrody posiadający unikalne zasoby fauny i flory, lecz także cenny element ekosystemu Warszawy, łagodzący dobowe i roczne amplitudy temperatur i awaryjny zasób wód dla miasta.

Zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie z prośbą o niedopuszczenie do realizacji w/w inwestycji (nr decyzji 015518).

Prosimy także o monitorowanie innych decyzji warunkowej zabudowy na obszarach otuliny rezerwatu, nie objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Czerniakowa Południowego.

Petycję złoży w imieniu mieszkańców miasta Radna Dzielnicy Mokotów Pani Joanna Dembowska.

Adres do korespondencji: jdembowska@radni.um.warszawa.pl  

19399498_1936844469926515_7792604894750856473_n1.jpg

19399779_1936844393259856_1494982837874400775_n1.jpg

19399570_1936844556593173_2206465115195038728_n1.jpg

19429621_1936844583259837_3407274771902708490_n1.jpg

 


Joanna Dembowska, Radna Dzielnicy Mokotów, działająca na prośbę i w imieniu Mieszkańców Mokotowa i Warszawy, jdembowska@radni.um.warszawa.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Joanna Dembowska, Radna Dzielnicy Mokotów, działająca na prośbę i w imieniu Mieszkańców Mokotowa i Warszawy, jdembowska@radni.um.warszawa.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook