Petycja w sprawie zakazu goszczenia w Kudowie - Zdroju cyrków ze zwierzętami

Burmistrz Miasta Kudowy- Zdroju Sz. P. Aneta Potoczna                        

 

Podążając za szczytnym przykładem licznych miast, zwracamy się do władz miasta Kudowa- Zdrój  z apelem, aby nie wynajmowały terenów miejskich cyrkom wykorzystującym zwierzęta. W naszej opinii są to spektakle oparte na cierpieniu zwierząt, co godzi w dobre imię naszego miasta. Wiele miast wydało zakaz wjazdu cyrkom, gdzie występują zwierzęta.  Telewizja Polska odmówiła transmitowania  przedstawień cyrkowych.  Ministerstwo Edukacji wydało zakaz propagowania tej niehumanitarnej rozrywki w przedszkolach i szkołach. Pokazy cyrkowe z wykorzystaniem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych i potencjalnie szkodliwe dla rozwoju dzieci, co potwierdził Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk w marcu 2015 roku. 

 

Sprzeciwiamy się przedmiotowemu traktowaniu zwierząt w cyrkach i innych miejscach, gdzie są one wykorzystywane na potrzeby ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do tego typu pracy, często niezgodnej z ich naturą, uważamy za etycznie, naganne i pozbawione walorów edukacyjnych. Żądamy wprowadzenia zakazu dystrybucji darmowych biletów przez cyrki w szkołach i przedszkolach, oraz wszelkich innych form ich dystrybucji i reklamy. Żądamy wprowadzenia zakazu organizowania na terenie miasta przedstawień w cyrkach ze zwierzętami oraz organizowania wszelkich innych imprez, podczas których rozrywka człowieka wiąże się z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt. Sytuacje obserwowane podczas występów nie oddają w pełni bólu i cierpienia zwierząt, jakie mają miejsce między występami, podczas tresury i dalekiego transportu. Zwracamy uwagę że w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji, Chorwacji, Izraelu, Peru, Singapurze, Holandii oraz na Węgrzech i Kostaryce obowiązuje zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach. W Grecji, Boliwii, Chinach i Brazylii natomiast zakaz obejmuje wszystkie zwierzęta. W Danii, Australii, USA, Szwajcarii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Indiach wprowadzono częściowe ograniczenia. Wiele miast na świecie wprowadziło takie zakazy, mimo, iż prawo krajowe zezwala na użycie zwierząt w cyrku. W Polsce zakaz wjazdu cyrków ze zwierzętami obowiązuje już w takich miastach jak : Bielsko - Biała, Słupsk, Wrocław, Łódź, Płock, Ciechanów, Śrem i inne.

 

Chcielibyśmy, aby Kudowa- Zdrój  podobnie jak inne miasta w Polsce stało się miastem wolnym od cyrków wykorzystujących zwierzęta i promującym humanitarne formy rozrywki. W trosce o dobro zwierząt, a także o odpowiednie wychowanie dzieci, które będą w przyszłości decydować o rozwoju naszego społeczeństwa, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego apelu.


Anna Chełmińska, dyrektorka Społecznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kudowie - Zdroju    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook