Petycja w sprawie zaktualizowania i usprawnienia funkcjonowania sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Reymonta w Warszawie

Petycja w sprawie zaktualizowania i usprawnienia funkcjonowania sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Reymonta w Warszawie

Do: 

1. Prezydent m.st. Warszawy
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

2. Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy 
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

3. Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa

4. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Niżej podpisani Mieszkańcy Warszawy zwracamy się z prośbą o pilną interwencję i podjęcie działań zmierzających do zaktualizowania i usprawnienia funkcjonowania sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Reymonta w Warszawie. W pełni rozumiejąc Politykę Transportową Miasta, uszczegółowioną w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego, zgodnie z którą podstawowym środkiem komunikacji ma być transport szynowy, który funkcjonując niezależnie od utrudnień w ruchu drogowym zapewnia szybki i sprawny przejazd, a z czego wynika uprzywilejowanie pojazdów szynowych również na skrzyżowaniach wzdłuż al. Reymonta (w tym na skrzyżowaniach: z ul. Broniewskiego i ul. Conrada) należy podkreślić, że sygnalizacje te są fatalnie zsynchronizowane i powodują bardzo długie oczekiwanie - od 3 do czasem nawet 7-8 minut - na przejście pieszych lub przejazd zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, a wielokrotnie również długie oczekiwanie (około 3 minut) na możliwość przejazdu dla tramwaju. Obecnie istniejący system sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Reymonta jest nieefektywny, wprowadza chaos w ruchu drogowym i samo w sobie stanowi pośrednie zagrożenie (w związku z takim funkcjonowaniem sygnalizacji często dochodzi tu do łamania przepisów drogowych, przejazdów i przebiegania na czerwonym świetle co w każdym przypadku takiego zdarzenia grozi niebezpiecznymi wypadkami). 

 


Krystian Lisiak (Razem dla Bielan)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook